สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

GPS ใกล้ตัว

GPS ย่อมาจาก Global Positioning System 
ระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนโลก โดยอาศัยการคำนวณพิกัด จากดาวเทียม ตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไปทำให้สามารถชี้บอกตำแหน่งได้ทุกแห่งหนบนโลก สามารถรับสัญญาณได้ในช่วงท้องฟ้าโปร่งและอยู่ด้านนอกอาคาร และสามารถบอกพิกัดที่เราอยู่บนพื้นโลกได้
 

GPS จะทำงานได้นั้น ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ

 1. สถานีฐาน : มีหน้าที่ควบคุมการทำงาน รวมถึงวงโคจรของดาวเทียม และให้ค่าสัญญาณนาฬิกาที่ถูกต้อง กับดาวเทียม GPS
 2. ดาวเทียม : จากข้อมูลดาวเทียมที่ให้บริการระบบ GPS ในโลกนี้ ถูกผลิตจาก
  • ดาวเทียม GPS NAVSTAR จากสหรัฐอเมริกา ทั้งหมด 24 ดวง
  • ดาวเทียม Galileo สร้างโดยสหภาพยุโรป ร่วมกับประเทศจีน อิสราเอล อินเดีย โมร็อกโก ซาอุดิอาระเบีย เกาหลีใต้ และยูเครน รวมจำนวน 27 ดวง มีกำหนดเปิดดำเนินการในปี 2553
  • ดาวเทียม GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) สร้างจากประเทศรัสเซีย
  • ดาวเทียม Beidou เป็นดาวเทียม ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยประเทศจีน
 3. เครื่องรับสัญญาณ GPS : ผู้ใช้งานสามารถรับสัญญาณ GPS ได้จากอุปกรณ์หลายๆอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณ GPS ได้, GPS Receiver (ต่อกับ computer, มือถือ) หรือ เครื่อง PNA (Personal Navigation Assistant) หรือเรียกง่ายๆว่า GPS Navigator, GPS ติดรถ หรือ Car GPS
ประโยชน์ของ GPS มีมากมายหลากหลาย ขึ้นกับว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในทางใดทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและในเชิงธุรกิจ อีกทั้งอุปกรณ์ GPS ยังสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดาย หลากหลายรุ่น หลากหลายราคา (ซึ่งปัจจุบันก็มีราคาที่ถูกลงมาก) และหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งาน ตามความต้องการที่จะนำไป ประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย จึงเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวและช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ประยุกต์นำ GPS ใช้งาน
 1. ระบบติดตาม  ที่มักนำไปใช้ในระบบการขนส่ง logistic ที่ช่วยให้ทราบตำแหน่งของรถและติดตามได้ว่าออกนอกเส้นทางหรือไม่ ช่วยคำนวณด้วยว่าจะไปถึงจุดหมายเมื่อไหร่  หรือนำไปใช้ติดรถยนต์เพื่อป้องกันการโจรกรรมรถเพราะหากถูก ขโมยไปก็สามารถระบุตำแหน่งเพื่อติดตามคืนมาก่อนจะออกนอกประเทศไปได้ทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอุปกรณ์ GPS กันขโมยรถแบบนี้จำหน่ายอยู่มากมาย
 2. ระบบนำทาง  โดยโครงสร้างของอุปกรณ์จะมีชุดรับสัญญาณดาวเทียม GPS ขนาดเล็ก ฝังติดตั้งอยู่ภายในแผ่นเซอร์กิต จากนั้นสัญญาณดาวเทียมจะถูกควบคุมด้วยโปรแกรมนำทางอีกทีการที่จะใช้ GPS ในการนำทางได้นั้น ต้องประกอบไปด้วยแผนที่สถานที่และถนนต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยมีหลากหลายบริษัททีทำแผนที่ให้บริการเช่น
การนำระบบ GPS มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการใช้งานด้วย...