สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Google Sheets

Google Sheets การแจ้งเตือนทราบหรือไม่ว่า Google Sheets สามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร เยี่ยมไปเลยคราวนี้เราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆได้เลย เช่น เมื่อเราต้องการให้เพื่อนหรือนักศึกษา หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มข้อมูล ใน sheets ที่กำหนดแล้วตั้งค่าการแจ้งเตือน เราก็จะทราบได้ทันทีว่ามีใครได้ส่งข้อมูล ส่งงาน แล้วหรือยัง...