สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

php

PHP การใช้งานฟังก์ชัน mysql_real_escape_string() เพื่อหลีกเลี่ยง SQL Injection

mysql_real_escape_string() 
     เป็นฟังก์ชันสำหรับเลี่ยงการใช้ตัวอักขระพิเศษในคำสั่ง sql เช่น เครื่องหมาย " เครื่องหมาย ' เป็นต้น 
เพื่อให้ได้คำสั่ง sql ที่ปลอดภัยสำหรับการ query หรือปลอดภัยจากการเรียกใช้ฟังก์ชัน mysql_query ยกเว้น
เครื่องหมาย % และ _ ซึ่งมีใช้ในคำสั่ง sql

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน

PHP การค้นหาไฟล์หรือ directory ด้วยฟังก์ชัน glob()


ฟังก์ชั้น glob(pattern)
pattern คือ รูปแบบที่เรากำหนด

ฟังก์ชัน glob จะส่งค่ากลับมาเป็น pathname ที่เราระบุตรง pattern 

ตัวอย่าง 
<?php
          $i = 0;
        foreach (glob("file/*.txt") as $filename) {
            $i++;
            echo "<strong>รายการที่ ".$i.'</strong> ';

แก้ปัญหาการปรับปรุงข้อมูลใน Ldap ไม่ได้


   หลังจากที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรมบน ldap เบื้องต้นนั้น เจอปัญหาการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขในฐานข้อมูล  Ldap ไม่ได้
วิธีแก้ปัญหา คือ การที่เราจะไปแก้ไขข้อมูลได้นั้นอาจต้องใช้สิทธิของผู้ใช้คนั้นเองหรือผู้ดูแลระบบในการแก้ไขข้อมูลดังตัวอย่าง
 
$b = ldap_bind($ds,'user','password');
เพื่อ login เข้าไปใน ldap หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง ldap_mod_add หรือ ldap_mod_replace ในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล 
 

GUIDE TIP คำแนะนำสำหรับคนเขียน PHP ในปี 2018

         ทุกวันนี้มีเว็บไซต์และเว็บแอพลิเคชั่นมากมายเปิดใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความสวยงาม ความน่าตื่นตาตื่นใจ ลูกเล่นที่แพรวพราว นั้นน่าจะนับว่าเป็นข่าวดีจริงๆที่บน Browser ของคุณเต็มไปด้วย User-interface ล้ำๆ ดูดี แต่ข้างในส่วนของ Back-end กลับแฝงไปด้วยความลึกลับเพราะนักพัฒนาขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของพื้นฐาน Fundamental

Guide Tip นี้เริ่มต้นกันเลย

1.ทำงานด้วย Composer

วิธีการส่งพารามิเตอร์ไปพร้อมกับไฟล์ข้อมูลจากแอนดรอยด์ไปยัง Server(PHP)

ปกติการส่งไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ และการส่งข้อความจากแอนดรอยด์ไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นจะทำแยกกัน

แต่ในกรณีนี้คือ ส่งไฟล์ข้อมูลและข้อความ (String) ไปพร้อมกัน

จากเดิม code การส่งข้อมูลไฟล์เป็นเช่นนี้
String fileName = sourceFileUri;

เขียน PHP ใช้แท็ก DIV

HTML : เขียนเว็บไซต์ด้วยแท็ก Div

ทำความรู้จักกับ tag div
tag div เป็นการแสดงข้อมูลหรือรูปแบบเป็นลักษระเป็นบล็อกๆ

เปรียบเทียบ tag div กับ table

เขียน PHP ออกรายงานเป็น pdf : 2

วันนี้ ขอต่อด้วยการเขียน php เพื่อออกรายงานเป็น pdf 
จาก code 
1. ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
2.แสดงข้อมูลสถิติ การสร้างรายชื่อ ตามปีที่เลือกออกรายงาน
 
<? 
//require('thaipdfclass.php');
require('fpdf.php');
include("../include/class.mysqldb.php");
include("../include/config.inc.php");

function utf8_to_tis620($string) {
  $str = $string;
  $res = "";

เขียน PHP ออกรายงานเป็น pdf

อธิบายตามความเข้าใจ
ขอยกตัวอย่างจาก code บางส่วน
 
<? 
//require('fpdf.php');
require('thaipdfclass.php');
include("../include/class.mysqldb.php");
include("../include/config.inc.php");

function utf8_to_tis620($string) {
  $str = $string;
  $res = "";
  for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {

PHP Access To An MSSQL Database From Debian Etch With ODBC And FreeTDS

    This assumes you already have Apache2 and PHP5 set up properly on your system. My efforts to get this connection working were compiled from information found at www.unixodbc.org and www.freetds.org. These steps worked for me with an Apache2 web server with php5 running on Debian Etch stable in October of 2007. The SQL server is running Microsoft SQL 2005 on a Windows 2003 Server OS.

เมื่อเวลาของเซิร์ฟเวอร์ไม่ตรง


	
มักเกิดกับการใช้ PHP ต่างเวอร์ชั่นกัน หรือใช้เซิร์ฟเวอร์ของเมืองนอก ซึ่งเวลาตามที่ตั้งของ Server อาจไม่ตรงกับเวลาของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ PHP คืนค่าเวลาตามเวลาของ Server
 
วิธีนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เนื่องมาจากเราอาจไม่สามารถแก้ไขเวลาของ Server ด้วยตัวเองได้ โดยให้เราอ่านค่าเวลาตามที่กำหนดของเราเอง
 
<?php
  $hour=+0; //จำนวนชั่วโมงที่ทด เป็น บวก หรือ ลบก็ได้
  $min=+0; //จำนวนนาทีที่ทด เป็น บวก หรือ ลบก็ได้