สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ไฟซอล หมานอีน's blog

HTML5 กับ FLASH ว่า Flash จะตายจริงมั้ย และ HTML5 มาแทน Flash ได้รึเปล่า

ประเด็น HTML5 กับ Flash ถือเป็นการฟาดฟันกันของ Adobe กับ Apple เป็นเรื่องที่ไม่จบกันง่ายๆ เพราะการที่ iPod iPad iPhone นั้นไม่สามารถเล่นเว็บที่มีส่วนที่เป็น Flash อยู่นั้น ทำให้เกมส์และเว็บไซต์จำนวนมากที่พัฒนาด้วย Flash ไม่สามารถใช้งานได้บนผลิตภัณฑ์ Apple ซึ่งเว็บที่มีคนเยี่ยมชมจำนวนมากๆ อันดับต้นๆในโลกล้วนมี Flash อยู่ทั้งนั้น