สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ไฟซอล หมานอีน's blog

Ionic Framework คืออะไร

Ionic Framework ถูกออกแบบมาเพื่อสามารถพัฒนา App บนมือถือ ให้มีหน้าตาใกล้เคียงกับ native app มากที่สุดโดยเทคโนโลยีที่เราใช้ในการพัฒนา App คือ HTML5, CSS3, และ JavaScript โดยที่ Framework ตัวนี้ใช้ AngularJS เป็นฐานในการพัฒนาทำให้สามารถเขียนแยกเป็น MVVM (Model-View-ViewModel) ได้เลย

ภาษา Objective-C

Objective-C เป็นภาษาโปรแกรมหลักที่ใช้สําหรับสร้าง Application บน iDevices ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ iOS ประกอบด้วย iPod ,iPhone , iPad โดยขยายความสามารถตาม มาตรฐานของ ANSI C หมายถึงอะไรก็ตามที่ภาษา C ทําได้ Objective-C ก็ทําได้เช่นกันและเพิ่มวิธีการเขียนแบบ Object-Oriented เข้าไปทําให้เหมือนกับว่าเขียน OO บน ภาษา C 

มาทำความรู้จัก Hybrid app

Hybrid app เป็นการพัฒนาแบบลูกผสมระหว่างเวบกับแอพมือถือ ซึ่งยังใช้พื้นฐานภาษาเวบอยู่  ทำให้การพัฒนาไม่ยุ่งยาก และยังสามารถทำเป็นรูปแบบแอพให้สามารถติดตั้งลงบนมือถือได้  ซึ่งสามารถทำให้ลูกเล่นบางอย่างที่เวบไม่สามารถเรียกใช้ได้เช่น กล้อง Bluetooth และอื่นๆ แต่ความเร็วจะสู้ Native app  ไม่ได้

Native app คืออะไร

Native app เป็นการเขียนโดยใช้ภาษามือถือในแต่ละเครื่อง ซึ่งจะสามารถดึงประสิทธิภาพเครื่องมาได้อย่างเต็มที่ และลูกเล่นใหม่ๆที่มือถือแต่ละรุ่นออกมา สามารถนำมาใช้ได้ทันที แต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูง  เพราะถ้าต้องการพัฒนาลงเครื่องอื่นๆ ก็หมายความว่าจะต้องทำการเขียนโค๊ดตั้งแต่เริ่มต้นเลย

กำหนดขนาดหน้าเว็บไซด์ให้ปรับขนาดความละเอียดหน้าจอสำหรับมือถือและแท็บเล็ต

ตัวอย่างคำสั่ง <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> 
 1.width=device-width คือการกำหนดขนาดหน้าเว็บให้ปรับขนาดตามความละเอียดหน้าจอ
 2.initial-scale=1.0 คือการกำหนดขนาด scale ของงานให้เท่ากับ 1 เท่าของหน้าจอ

การนำ Clicker มาใช้ในการเรียนการสอน

Clicker เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้สอนในการนำเข้าสู่บทเรียน วัดผลความเข้าใจหรือวัดผลการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้ระบบ Clicker เป็นเครื่องมือเสริมกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมระดมสมองและยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนประเมินผู้เรียนด้วยกันเองอีกด้วย 

ทำความรู้จัก Interactive Board

Interactive Board หรือกระดานอัจฉริยะ เป็นกระดานระบบสัมผัสที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าจอโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถควบคุมโดยการสัมผัสหรือเขียนบนหน้าจอแทนการใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ด 

CONCAT SQL ฟังก์ชันสำหรับเชื่อมต่อข้อความ

ฟังก์ชัน SQL CONCAT จะใช้ในการเชื่อมต่อ (รวม) ข้อความตั้งแต่ 2 ข้อความขึ้นไป แต่ละฐานข้อมูลมีรูปแบบการเขียนแตกต่างกันดังนี้
*SQL Server
SELECT field, FirstName + ' ' + LastName AS FullName
FROM table
*Oracle

อะไรคือ WebEx Web Meetings

มาทำความรู้จักโปรแกรม WebEX เป็นโปรแกรมแบบ Web Conference มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายและประหยัดเวลา ใช้งานผ่าน web browser เช่น Mozilla Firefox ,IE ,Chrome เป็นต้น ทุกห้องที่เข้าร่วมประชุมจะต้องล็อกอิน (Log in) เพื่อเข้าโปรแกรม WebEX จากอีเมล์ที่แจ้งนัดการประชุมก่อนจึงจะสามารถประชุมร่วมกันได้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ที่ใช้นั้นควรติดตั้งกล้อง ไมโครโฟน และลำโพงเพื่อช่วยเพิ่มระดับเสียงในการสนทนา แชร์โปรแกรมและหน้าเดสท็อป (Desktop) ได้

ทำความรู้จักเกี่ยวกับภาษา Python

Python เป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม กล่าวคือสามารถรันภาษา Python ได้ทั้งบนระบบ Unix, Linux, Windows NT, Windows 2000, Windows XP หรือแม้แต่ระบบ FreeBSD อีกอย่างหนึ่งภาษาตัว นี้เป็นภาษาลักษณะ Open Source เหมือนอย่าง PHP
    สำหรับภาษา Python นับว่ายังใหม่ในวงการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ แต่ด้วยข้อดีหลายประการของภาษา Python ทำให้มีผู้นิยมใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพอสรุปข้อดีของภาษา Python ได้ดังนี้
- ภาษา Python ถูกสร้างขึ้นโดยได้รวบรวมเอาส่วนดีของภาษาต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ภาษา C, C++, Java, Perl