สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Windows 7 รุ่นไหนเหมาะกับการใช้งานของคุณ

Windows 7 รุ่นไหนเหมาะกับการใช้งานของคุณ

 

Windows 7 ได้เปิดตัวและจำหน่ายที่ประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ก็ได้การตอบรับ จากผู้ใช้เป็นอย่างดี ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น Windows ที่ใช้ง่าย รวดเร็ว และสวยงาม สะดวกในการใช้งาน เพราะได้ทำการออกมาหลายรุ่นเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ แต่ละคน แต่มาถึงจนวันนี้ผู้ที่ใช้แล้ว และมีโครงการจะใช้ก็ยังสับซนงงๆ กับรุ่นของ Windows 7 ที่หลากหลายว่า รุ่นไหนแต่ที่เหมาะสม และแต่ละรุ่นมีความแต่ต่างกันอย่างไร  ถึงแม้ว่าทางไมโครซอฟต์จะทำตารางเปรียบเทียบ ผู้ใช้บางท่านก็ยังอ่านไม่เข้าในความแตกต่างของแต่ละรุ่นเท่าใดนัก

วันนี้ผมจะทำการเปรียบเทียบแบบละเอียดเป็นส่วนต่างๆ ของ ฟังก์ชันการใช้งาน

User interface features ส่วนติดต่อผู้ใช้
     
 
Home Basic
Starter Home Premium Professional Enterprise & Ultimate
Windows Basic UI   Yes Yes Yes Yes
Windows Standard UI Yes   Yes Yes Yes
Windows Aero UI (“Glass”)     Yes Yes Yes
Aero Peek     Yes Yes Yes
Aero Snaps Yes Yes Yes Yes Yes
Aero Shake     Yes Yes Yes
Aero Background     Yes Yes Yes
Windows Flip Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Flip 3D     Yes Yes Yes
Live Taskbar Previews Yes   Yes Yes Yes
Live Preview (Explorer)     Yes Yes Yes
Jump Lists Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Search Yes Yes Yes Yes Yes

Security features ฟังก์ชัน ความปลอดภัย
     
  Home Basic Starter Home Premium Professional Enterprise & Ultimate
More granular UAC Yes Yes Yes Yes Yes
Action Center Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Defender
Yes
Yes Yes Yes Yes
Windows Firewall
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
IE 8 Protected Mode and DEP support
Yes Yes
Yes
Yes
Yes
Windows Update (can access Microsoft Update)
Yes Yes Yes Yes Yes
Fast User Switching
Yes   Yes Yes Yes
Parental Controls
Yes Yes Yes Yes
Yes
           

Performance features ฟังก์ชันเพิ่มประสิทธิภาพ
   
  Home Basic Starter Home Premium Professional Enterprise & Ultimate
Windows ReadyDrive
Yes Yes Yes Yes Yes
Windows ReadyBoost Yes Yes Yes Yes Yes
SuperFetch Yes Yes Yes Yes Yes
64-bit processor support Yes Yes Yes Yes Yes
Physical processor support 1 1 2 2 2
Processor core support Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Max RAM (32-bit) 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
Max RAM (64-bit) 8 GB 8 GB 16 GB 192 GB 192 GB
           

Reliability features การสำรองและปกป้องข้อมูล
   
  Home Basic Starter Home Premium Professional Enterprise & Ultimate
Windows Backup Yes Yes Yes Yes Yes
System image
Yes Yes Yes Yes Yes
Backup to network       Yes Yes
Encrypting File System (EFS)       Yes Yes
BitLocker         Yes
BitLocker To Go         Yes
Automatic hard disk defragmentation Yes Yes Yes Yes Yes
Previous Versions Yes Yes Yes Yes Yes
Create and attach (mount) VHD Yes Yes Yes Yes Yes
           

Bundled applications โปรแกรมที่แถมมาในชุด
   
  Home Basic Starter Home Premium Professional Enterprise & Ultimate
Internet Explorer 8 Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Gadgets and Gallery Yes Yes Yes Yes Yes
Games Explorer with basic games  (FreeCell, Hearts, Minesweeper, Purble Palace, Solitaire, Spide Solitaire) Yes Yes Yes Yes Yes
Premium games (Internet Backgammon, Internet Checkers, Internet Spades, Mahjong Titans)     Yes Yes Yes
Calculator Yes Yes Yes Yes Yes
Paint Yes Yes Yes Yes Yes
Snipping Tool     Yes Yes Yes
Sticky Notes     Yes Yes Yes
Windows Journal     Yes Yes Yes
Windows Fax and Scan Yes Yes Yes Yes Yes
Windows PowerShell and ISE Yes Yes Yes Yes Yes
WordPad Yes Yes Yes Yes Yes
XPS Viewer Yes Yes Yes Yes Yes
           

Digital media and devices การทำงานกับอุปกรณ์
   
  Home Basic Starter Home Premium Professional Enterprise & Ultimate
Windows Photo Viewer Yes Yes Yes Yes Yes
Basic photo slide shows Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Media Player 12 with Play To Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Media Player Remote Media Experience     Yes Yes Yes
MPEG-2 decoding     Yes Yes Yes
Dolby Digital compatibility     Yes Yes Yes
AAC and H.264 decoding Yes Yes Yes Yes Yes
DVD playback     Yes Yes Yes
Can install MPEG-2 (DVD playback) add-in Yes Yes n/a n/a n/a
Windows Media Center     Yes Yes Yes
Number of TV tuners supported     4 of each type (analog, digital, etc.) 4 of each type (analog, digital, etc.) 4 of each type (analog, digital, etc.)
Windows DVD Maker     Yes Yes Yes
Device Stage Yes Yes Yes Yes Yes
Sync Center Yes Yes Yes Yes Yes
           

Networking features ฟังก์ชัน เน็ตเวิร์ค
     
  Home Basic Starter Home Premium Professional Enterprise & Ultimate
SMB connections 20 20 20 20 20
Network and Sharing Center Yes Yes Yes Yes Yes
Home Group sharing Join only Join only Yes Yes Yes
Improved power management Yes Yes Yes Yes Yes
Connect to a Projector Yes Yes Yes Yes Yes
Remote Desktop Yes Yes Yes Yes Yes
Remote Desktop Host       Yes Yes
IIS Web Server     Yes Yes Yes
RSS support Yes Yes Yes Yes Yes
Internet Connection Sharing Yes   Yes Yes Yes
Network Bridge Yes   Yes Yes Yes
Offline files       Yes Yes
           

Mobility features ฟังก์ชันการปรับแต่ง
     
  Home Basic Starter Home Premium Professional Enterprise & Ultimate
Windows Mobility Center Yes (No presentation mode)   Yes (No presentation mode) Yes Yes
Windows Sideshow (Auxilliary display)     Yes Yes Yes
Sync Center Yes Yes Yes Yes Yes
Tablet PC functionality     Yes Yes Yes
Multi-Touch support     Yes Yes Yes
           

Enterprise features ฟังก์ชันสำหรับหน่วยงานใหญ่
   
  Home Basic Starter Home Premium Professional Enterprise & Ultimate
Domain join (Windows Server)       Yes Yes
XP Mode licensed       Yes Yes
AppLocker         Yes
Boot from VHD         Yes
Branche Cache         Yes
DirectAccess         Yes
Federated Search (Enterprise Search Scopes)         Yes
Multilingual User Interface (MUI) Language Packs         Yes
Location-aware printing       Yes Yes
Subsystem for UNIX-based Applications         Yes
ที่มา: http://www.winsupersite.com/win7/win7_skus_compare.asp

จากตารางเปรียบเทียบอย่างละเอียดว่า แต่ละรุ่นนั้นทำอะไรได้บ้าง จะมาสรุปได้ดังนี้
1.หน้าตาหรือ Interfaces ที่ผู้ใช้จะต้องเจอและใช้งานมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นใช้ง่ายขึ้นมากผู้ใช้ สามารถเรียนรู้ได้ง่าย การใช้งานจะคร่องตัวกว่า Windows XP ความสามารถในด้านนี้มีใน Windows 7 ทุกรุ่น
2.การเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ทำงานได้รวแร็วกว่า Windows เวอร์ชันก่อน  และค้นหาเอกสาร (Search) ที่คุณใช้งานเป็นประจำได้รวดเร็ว ความ สามารถนี้เป็นผลจากการปรับปรุงระบบในการทำให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น  และปรับปรุงระบบการค้นหาแบบทันใจ (พิมพ์คำที่ค้นหาปุ๊บ ระบบจะแสดงผลการค้นหาทันที) ความสามารถนี้มีใน Windows7 ทุกรุ่น
3. การทำงานกับสังคมออนไลน์จะทำงานได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นด้วย Internet Explorer 8 เป็นระบบ Web browser ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับ Windows 7 ความสามารถนี้มีใน Windows7 ทุกรุ่น
4.ด้านการบันเทิง Windows 7 ได้ปรับปรุงจากเดิมอย่างมากด้วย  Windows Media Center (หรือในชื่อ Windows Media Player)  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในเรื่องของการดูหนัง ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ความสามารถนี้มีเฉพาะใน Windows7 รุ่น Home Premium, Professional, Ultimate , Enterprise (ไม่มีในรุ่น Starter, Home Basic)
5.การไม่เข้ากันของโปรแกรมเก่าในรุ่นที่รันบน Windows XP หลายโปรแกมไม่สามารถรับบน Windows 7 ได้นั้น ได้รับการแก้ปัญหาโดย  Windows 7 ได้ให้ฟีเจอร์  Windows XP Mode (ดาวน์โหลดแยกต่างหาก) เป็นฟีเจอร์ที่มีความสามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมที่สามารถใช้ งานได้เฉพาะบน Windows XP ให้สามารถใช้งานบน Windows7 ได้ ความสามารถนี้มีเฉพาะใน Windows7 รุ่น Professional , Ultimate และ Enterprise (ไม่มีในรุ่น Starter, Home Basic,  Home Premium)
6. Windows 7 ได้เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้ตามบ้านในการสร้างเครือข่ายภายในบ้านและ เชื่อมต่อพีซีกับเครื่องพิมพ์ได้อย่างง่ายดายด้วย โดยฟีเจอร์ Home group ซึ่งเป็นความสามารถในเรื่องของเครือข่าย (Network) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไปครับ และต้องการใช้งาน Homegroup  ความสามารถนี้มีเฉพาะใน Windows7 รุ่น Home Premium, Professional, Ultimate (ไม่มีในรุ่น Starter, Home Basic)
7. เชื่อมต่อกับเครือข่ายในรูปแบบบริษัททำได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยด้วย  การเข้าร่วมโดเมน เป็นความสามารถในเรื่องของเครือข่าย (Network) ในรูปแบบองค์กรธุรกิจหรือบริษัท  ความสามารถนี้มีเฉพาะใน Windows7 รุ่น Professional, Ultimate และ Enterprise (ไม่มีในรุ่น Starter, Home Basic,  Home Premium)
8. การสำรองข้อมูล (Backup) และการคืนค่าแบบเต็มระบบที่พบในทุกรุ่น คุณสามารถสำรองข้อมูลไปไว้ที่เครือข่ายภายในบ้านหรือเครือข่ายธุรกิจได้ ความสามารถนี้ก็คือ การทำสำรองข้อมูล และการคืนค่า แบบต่างเครื่องได้ (โดยทั่วไปจะเป็นการสำรองข้อมูลและการคืนค่าที่เครื่องของตนเองเท่านั้น ครับ) ความสามารถนี้มีเฉพาะใน Windows7 รุ่น Professional , Ultimate และ Enterprise (ไม่มีในรุ่น Starter, Home Basic,  Home Premium)
9. BitLocker ฟีเจอร์ที่ช่วยปกป้องข้อมูลบนพีซีและอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาจากการสูญหาย หรือโจรกรรม ความ สามารถนี้ช่วยในเรื่องของการป้องกันการสูญหายและการถูกขโมยข้อมูลที่อยู่บน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา เช่น Flash Drive ด้วยโปรแกรม BitLocker ความสามารถนี้มีเฉพาะใน Windows7 รุ่น Ultimate และ Enterprise เท่านั้น (ไม่มีในรุ่น Starter, Home Basic, Home Premium, Professional)
10. การทำงานในแบบหลายภาษาสลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ ได้ถึง 35 ภาษา เป็นความสามารถในการเปลี่ยนภาษาในระบบ Windows7 ทั้งหมด ซึ่งในตอนนี้รองรับทั้งหมด 35 ภาษา (รวมภาษาไทยด้วย) ความสามารถนี้มีเฉพาะใน Windows7 รุ่น Ultimate , Enterprise เท่านั้น (ไม่มีในรุ่น Starter, Home Basic,  Home Premium, Professional)
เหมือนเปรียบเทียบฟีเจอร์ต่างๆ แต่ละรุ่นแล้ว มาดูด้านราคาเพื่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บ้าง
Windows 7 Starter 32bot OEM
1,450
Windows 7 Home Basic 32bit OEM 2,790
Windows 7 Home Basic 64bit OEM
2,890
Windows 7 Home Premium 32bit OEM
3,690
Windows 7 Home Premium 64bit OEM
3,790
Windows 7 Home Premium 32/64bit BOX
4,390
Windows 7 Professional 32bit OEM
4,790
Windows 7 Professional 64bit OEM
5,000
Windows 7 Ultimate 32bit OEM
6,700
Windows 7 Ultimate 32/64bit BOX
7,500
เป็นอย่างไงบ้างครับ พอเห็นทางสว่าง แล้วนะครับเกี่ยวการการเลือกใช้ Windows 7 ความสามารถไหนอยู่ในรุ่นไหนบ้าง ผู้ใช้บางท่านเป็นห่วงเรื่องลูกเล่นของ User interface ก็ไม่ต้องห่วงเพราะตั้งแต่ Home premium ขึ้นมาก็มีครบทุกลูกเล่นแล้ว ส่วนเรื่องฟังก์ชันความปลอดภัยมีให้เหมือนกันทุกเวอร์ชัน อันนี้ก็สบายใจได้ ที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันลึกๆ ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆ เท่านั้น ส่วนเรื่องระบบที่เป็นแบบ 32 บิตและ64 บิต นั้นจะมีความสามารถไม่แตกต่างกันอย่างไรในการใช้งานทั่วไป แต่ จะแตกต่างในเรื่องของหน่วยความจำ (RAM) เป็นหลักคือ ผู้ใช้ที่มีหน่วยความจำในเครื่องตั้งแต่ 4 GB ขึ้นไป ก็แนะให้เลือก 64 บิต เพราะระบบบริหารหน่วยความจำของ Windows 7 ที่เป็น 64 บิต จะบริหารหน่วยความจำได้ดีกว่า 32 บิต
ด้วยส่วนตัวของผมคิดว่าการใช้งานทั่วไปปกติอย่างเราๆ ท่านๆ  Windows 7 Home Premium ก็เหมาะสมเพียงพอสำหรับการใช้งานแล้ว และอีกประการคือ ราคาไม่แพง  ไม่ต้องไปใช้ถึง Ultimate ให้เปลืองเงินหรอกครับ
 
อ้างอิง :http://trick-techno.blogspot.com/2012/01/windows-7.html