สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Citrix XenDesktop เทคโนโลยีจัดการคอมพิวเตอร์เดสท็อปเสมือน

     ปัจจุบันการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เดสท็อปในองค์กรเป็นที่แพร่หลายและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์หรือแอพลิเคชั่นต่างๆ หรือแม้นกระทั่งฮาร์ดแวร์เองก็มีออกใหม่ของโปรเซสเซอร์ เมมโมรี ฮาร์ดดิส รุ่นใหม่อย่างรวดเร็วทำให้วงจรการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เดสท็อปอยู่ประมาณ 4-5 ปีเราต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันกับระบบปฏิบัติการและแอพลิเคชั่นใหม่ๆ จึงเกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีการสร้างและจัดการคอมพิวเตอร์เดสท็อปเสมือนให้เราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เดสท็อปให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ การอัพเดท Patch การอัพเดทแอพลิเคชั่นให้ใหม่อยู่เสมอได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเจริญเติบโตขององค์กร

      เทคโนโลยีการจัดการคอมพิวเตอร์เดสท็อปเสมือนช่วยให้เรารวมรวมเครื่องคอมพิวเตอร์เดสท็อปต่างที่ต่างๆ มาไว้ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนกลาง ช่วยให้สร้างความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลได้เป็นอย่างดี Citrix XenDesktop ได้ ก้าวผ่านการจัดการคอมพิวเตอร์เดสท็อปเสมือนในการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์เดสท็อปพร้อมแอพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดเสมอและเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้รีโมทเข้ามาใช้ งานเมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องของผู้ใช้งานเอง โดยยังคงประสิทธิภาพเดิมเสมือนทำงานบนเครื่องตนเอง Citrix XenDesktop ใช้โปรโตคอลที่ส่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เดสท็อปเสมือนอย่างรวดเร็วไม่ว่าผู้ใช้งานจะใช้การเชื่อมต่อแบบไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น LAN, WAN และแม้กระทั่งอินเตอร์เน็ตเป็นต้น สำหรับผู้ดูและระบบนั้น Citrix XenDesktop จะช่วยให้การดูแลรักษาง่ายขึ้น ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา โดยจะแยกระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น และโปรไฟล์ของผู้ใช้งานออกจากกัน

Citrix XenDesktop จะส่งคอมพิวเตอร์เดสท็อปเสมือนตามที่ผู้ใช้งานต้องการ จากที่ไหนก็ได้ อย่างรวดเร็ว โดยสามารถควบคุมและสร้างความปลอดภัยของข้อมูลขององค์ด้วย และแยกการใช้งานของแอพลิเคชั่นตามกลุ่มของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานทำการรีโมทเข้ามาใช้งานบนเครื่องคอมพวเตอร์เดสท็อปเสมือน เขาจะได้แอพลิเคชั่นที่ตนเองได้รับสิทธิจากผู้ดูแลระบบ เพราะแอพลิเคชั่นแยกออกจากระบบปฏิบัติการช่วยลดพื่นที่และการประมวลผลลง ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เดสท็อบเสมือนจาก OS image เดียว เมื่อมีการอัพเดทก็ทำจาก OS Image เดียวเท่านั้น ส่วนสำหรับแอพลิเคก็อัทเดทจากแอพลิเคชั่นที่เดี่ยวเช่นกัน ไม่ต้องเสียเวลาในการตามไปอัพเดทตามเครื่องคอมพิวเตอร์เดสท็อปเสมือนทุกตัว สำหรับโปรไฟล์ของผู้ใช้งานก็จะอยู่ที่ส่วนกลางไม่ผูกติดกับคอมพิวเตอร์เสมือน เมื่อเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นต่างๆเปลี่ยน เมื่อผู้ใช้งานรีโมทเข้ามาใช้งาน เขาก็จะได้โปรไฟล์ของเขาเสมอและเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ Citrix XenDesktop ยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้ง Smart Phone, Tablet เช่น iPad, iPhone, Android Tablet, Android Mobile เป็นต้น

ที่มา http://www.value.co.th/th/service/articles/Citrix_XenDesktop.htm