สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

รู้จัก Citrix XenApp กับ Application Virtualization และ Application Steaming...

    Citrix XenApp เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยนำส่ง Application ไปยังหน้าจอของผู้ใช้งานตามเครื่องพีซีหรือ Thin Client ปลายทาง โดยการประมวลการทำงานของ Application อยู่ที่ Cirtix XenApp Server 100% ใช้ทรัพยากรที่เครื่องปลายทางน้อยมาก ดั้งนั้นจึงไม่สนใจเครื่องอาร์ดแวร์หรือ OS เลย แทบทุก OS สามารถใช้งาน Application บน Citrix Server ได้เลย

   Citrix WinFrame 1.7 บน Windows NT4.0 Terminal Server Edition นำออกมาสู่ตลาดเมื่อกว่า 10 ปีก่อน และพัฒนาเป็น Citrix MetaFrame 1.8 ซึ่งรองรับทั่ง Application ที่รันอยู่บน Windows NT 4.0 TSE และ Windows 2000 Server เพื่อความสามารถในการส่งเฉพาะหน้าของ Application เท่านั้นไปปรากฏที่เครื่อง Client ปลายทาง ซึ่งเรียกว่า Publish Application ซึ่งดีกว่าให้ผู้ใช้งานรีโมทเช้ามาเห็นทั้งหน้าจอของ Server เหมือนรุ่นก่อน ทำให้ผู้ใช้งานทำงานเฉพาะโปรแกรมที่กำหนดให้ใช้งานเท่านั้น ลดปัญหาเรื่องผู้ใช้งานเมื่อเห็นทั้งหน้าจอแล้วสามารถมักจะไปคลิกโน่นคลิกนี่ ทำให้ทรัพยากรบน Server ถูกใช้ไปไม่เกิดประโยชน์ เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งานอื่นที่ log on เข้ามาใช้งาน Citrix MetaFrame 1.8 นี้ได้ถูกพัฒนาเมื่อให้ผู้ใช้งานเรียกใช้ Publish Application ผ่าน Web Browser ได้ เรียกว่า Citrix NFuse

    ต่อมา Citrix ได้พัฒนาเป็น Citrix MetaFrame XP 1.0 , Citrix  MetaFrame XP 1.0 FR1, FR2, FR3 โดยเพื่อ Citrix Universal Printer Driver สามารถรองรับการใช้งาน Printer ที่ต่อที่ Citrix Client ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ลดภาระการติดตั้ง Printer Driver แท้บน Citrix Server

     เมื่อ Microsoft ออก Windows Server 2003 ทาง Citrix ได้พัฒนาเป็น Citrix Presentation 3.0, 4.0, 4.5 ตามลำดับ เป็น Citrix NFuse เป็น Citrix Web Interface เปลี่ยนชื่อการส่งผ่าน Application จาก Citrix Server ไปยัง Client ปลายทางว่า Application Virtualization ซึ่งเป็นการประมวลผลที่ Server Side และใน Citrix Presentation 4.5 นี้ Citrix ได้เพื่อการส่ง Application ไปที่ Cirtix ปลายทางโดยไม่ต้อง Install Application นั้นเลย โดยเรียกว่า Citrix Application Steaming ซึ่งเพื่อทางเลือกให้สามารถประมวลผลที่ฝั่ง Client Side ด้วย ปัจจุบัน Citrix ออก Citrix XenApp 4.5 ซึ่งรันบน windows Server 2003 และ Citrix XenApp 5.0 ซึ่งรันบน Windows Server 2008

     Citrix ใช้โปโตคอล ICA (Independent Computing Archictecture) สื่อสารระหว่าง Citrix Server กับ Citrix Client ผ่าน TCP Port 1494 โดย Server จะส่ง Screen หน้าจอที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นไปที่ Client ส่วนที่ Client ก็ส่งเพียง Mouse Click และ Key Stock กลับมาที่ Server เท่านั้นจึงช่วยลด Traffice บน Network Link ได้โดยใช้ Bandwidth เฉลียอยู่ที่ 10-20 kbps เท่านั้น ถ้าหน้าจอจากที่ถูกส่งมาจาก Server ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และที่ Client ไม่ขยับ Mouse หรือ Key Board ก็จะไม่ใช้ Bandwidth เลย

ข้อดีของ Citrix XenApp

1.Fast mobile access to applications

2.ไม่ว่าจะใช้ devices ใดๆ อยู่ที่ไหนๆ ก็รับข้อมูลได้ด้วย Citrix Receiver

3.Seamless multimedia experience with HDX HDX ช่วยให้การทำงานครอบคลุมถึง multimedia (ภาพ เสียง)

4.Desktop Director ช่วย admin ในการสังเกตุการณ์ การแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือ user ได้ด้วย Director console ที่ช่วย update patch,policy, ข้อมูลต่างๆเหมือนกับ XenDesktop

5.Dynamic datacenter provisioning การกำหนดบทบาทของ "controller" หรือ "worker" บน XenApp server farm

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/228855