สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แก้ปัญหา icon หายไปจาก Start Menu

อีกหนึ่งคำถามที่ได้มาจากเพื่อน ๆ ในบริษัทครับ อยู่ ๆ icon ของโปรแกรม outlook ก็ได้หายไปจาก Start Menu อาจจะเกิดจากการเผลอไปลบออก ลากไปวางไว้ที่อื่นทำให้มันหายไป เราไปดูวิธีนำมันกลับคืนมาในที่ที่มันควรจะอยู่กันดีกว่า 

วิธีการนำ icon กลับไปวางไว้ใน Start Menu

1. เปิดโปรแกรม Windows Explorer เปิดไปที่ C: drive คุณจะเห็น Folder ชื่อ ProgramData แสดงขึ้นมาพร้อมกับ Folder อื่น ๆ ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน 

2. ให้คุณเข้าไปที่ ProgramData และ Click เข้าไปข้างในเรื่อย ๆ จนพบ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Microsoft Office คุณก็จะเป็น icon ของ Microsoft Office แสดงไว้ทั้งหมด ยกเว้น Microsoft Word 2010 ที่ถูกลากออกไปวางไว้ที่ Desktop หรือ อื่น ๆ ที่เราเผลอลากออกไป

3. ให้คลิกที่ icon ของ Microsoft Word 2010 แล้วลากมาปล่อยไว้ในนี้ คุณก็จะได้ icon กลับมาอยู่ที่ Start Menu เหมือนเดิม  

4. กลับมาที่ Start Menu คุณก็จะพบกับ icon กลับมาแสดงเหมือนเดิม

5. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ควรกลับไปที่ Start Menu ดูว่าทุกอย่างกลับมาปกติแล้วหรือไม่ จริง ๆ มีอีกหลายวิธีในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ครับ และในกรณีที่คุณไม่สามารถหา icon ที่หายไปได้ ก็ต้องสร้าง icon ใหม่ขึ้นมาก่อน ซึ่งคุณจะต้องรู้ว่าโปรแกรมที่จะให้ icon ไปเรียกนั้นอยู่ที่ folder ไหน จากนั้นจึงจะย้ายกลับไปวางไว้ได้ครับ