สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ตัวเลือกของ Apps Google Translate สำหรับการแปลภาษา

         

         ทาง Google ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการแปลภาษา เป็นทางเลือกหนึ่งที่ต้องการลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างกันได้ เริ่มต้นโดยการ Download Apps Google แปลภาษา ผ่าน Google Play Store และทำการติดตั้ง
 

 
          เมื่อติดตั้งเสร็จทำการเปิดเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่น Google แปลภาษา จากนี้จะเป็นขั้นตอนว่า....
สามารถใช้งานอย่างไรได้บ้างดังต่อไปนี้

 
1. สามารถแปลภาษาจากป้ายหรือโลโก้ได้


                    
                       2. สามารถพูดและแปลภาษาระหว่างกันได้                         3. สามารถเขียนและแปลภาษาระหว่างกันได้