สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การสมัคร และใช้งาน google api ผ่านระบบ Google Developer

 

Google Developer คือ ระบบที่ทางทีม Google เปิดให้นักพัฒนาระบบเรียกใช้งาน Api ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของทาง Google เช่น ดึงข้อมูลผู้ใช้งาน google, ทำระบบ google login, เชื่อมต่อ google map หรืออื่นๆ อีกมากมายหลายอย่าง Google เปิดให้เยอะจริงๆ ครับ ทั้งยังรองรับหลายภาษาอีกด้วย เช่น php, java, javascript และอื่นๆ


...........................
......................................................
............................................................................................................
 
 1. ให้เปิดเว็บไปที่หน้า  Google Developers Console
 
 2. ถ้าเรายังไม่ได้ log in google ระบบจะให้เรา log in google ก่อน จึงจะเจอกับหน้าจัดการ google project
    - กดสร้าง project ใหม่ตามรูป

    - ตั้งชื่อ project ในช่อง Project name จากนั้นกด create
 
 3. ที่เมนูด้นข้าง กดเมนู "API Manager" จากนั้นกดที่เมนู Credentials และกดที่ OAuth consent screen ให้เราใส่ email และชื่อ project แล้วกดปุ่ม save
 
 4. กดที่เมนูย่อย Credentials ภายใต้เมนูหลัก Credentials และกด Create a new Client ID
    - ในช่อง Application type ให้เลือกเป็น Web application
    - ในช่อง Authorized JavaScript origins ระบบให้เราใส่ url ของระบบที่จะให้เรียกใช้ api ซึ่งสามารถใส่ได้หลาย url เช่น
     http://localhost
     https://myproductionurl.example.com
     ถ้าจะทดสอบที่เครื่องให้ใส่เป็น http://localhost
    - กดปุ่ม Create Client ID
 
 5. จากนั้นระบบจะสร้าง Client ID ให้เราไว้ใช้เรียก api จาก google
 เพียงเท่านี้เราก็พร้อมเชื่อมต่อ api จากทาง google แล้วครับแหล่งที่มา :  http://www.softmelt.com/article.php?id=529