สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สร้าง App ง่ายๆกับ ionic Framework

ตัวอย่างคำสั่งเบื้องต้นในการทำ App ด้วย ionic Framework

1.คำสั่งที่ใช้สร้างโปรเจค 
 ionic start <ชื่อโปรเจค> (tabs|blank|sidemenu) ตัวอย่างคำสั่งสร้างโปรเจค  ionic start myApp tabs
2.สามารถทดสอบใช้คำสั่งเพื่อการแสดงผล
 ionic serve
3. ทดสอบแอพบน Emulator
 ionic platform add android
 ionic build android
4.หากต้องการรันบน device จริงหลังจากการ build เรียบร้อยแล้วให้ใช้คำสั่งด้านล่าง
 ionic run android