สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

คำสั่งของ ionicframwork ในการสร้าง platform สำหรับ Android

เมื่อมีการสร้าง mobile app ขึ้นมาแล้ว คำสั่งในการสร้างแอ็พสำหรับ platform android ของ ionicframwork คือ ionic platform add android