สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

Nutanix ประกาศสนับสนุนโซลูชัน VMware Branch Office Desktop (Branch VDI) อย่างเป็นทางการ


Nutanix ผู้ผลิตระบบ Cloud Server และ Cloud Storage สำหรับ VMware ได้ประกาศว่า Nutanix Complete Cluster ได้รับเลือกให้เป็น Validated Solution ของ VMware Branch Office Desktop แล้ว  โดย Nutanix สามารถให้บริการ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และ Virtual Data Center ร่วมกับ VMware ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงสามารถให้บริการ VMware Brach Office Desktop ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

Nutanix ร่วมกับ VMware View สามารถให้บริการ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ได้ทั้งที่สาขาหลัก และสาขาย่อยขององค์กร

 

โซลูชัน VMware Branch Office นี้ จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศหรือทั่วโลก สามารถบริหารจัดการเครื่อง Desktop ของผู้ใช้งานทุกคนได้จากศูนย์กลางผ่านทางระบบ Virtual Desktop Infrastructure ซึ่งทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการผู้ใช้งาน, ความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

 

ด้วยการนำ Nutanix Complete Cluster มาผสมผสานกับ VMware Branch Office และ VMware View Virtual Desktop Infrastructure (VDI) แล้ว ระบบ VDI สำหรับ Branch Office จะได้รับประโยชน์ดังนี้

 

ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว (Simple Deployment)

Nutanix ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบ VDI มาให้แล้ว จึงสามารถทำการติดตั้ง VDI ที่ Branch Office ได้ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที

 

บริหารจัดการจากศูนย์กลาง (Unified Management)

VMware vCenter สามารถบริหารจัดการทุกอย่างใน VDI ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการ Server หรือ Storage อีกต่อไป

 

มีความทนทานสูง (High Availability)

เนื่องจาก Nutanix เป็น Cloud Server และ Cloud Storage ในตัว เมื่อทำงานร่วมกับ VMware High Availability และ Fault Tolerant แล้ว จึงมั่นใจได้ว่าระบบ Virtual Desktop จะมีความเสถียรสูงสุดอย่างแน่นอน

 

มีประสิทธิภาพสูงในระบบขนาดใหญ่ (Consistent Performance at Scale)

Nutanix และ VMware Branch Office Desktop สามารถทำให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นลงทุนกับ Virtual Desktop จากขนาดเล็ก และขยายไปขนาดใหญ่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ และไม่ต้องยุ่งยากกับการบริหารจัดการ SAN Storage อีกต่อไป

 

Nutanix สามารถให้บริการ Virtual Desktop สำหรับผู้ใช้งานตั้งแต่ 300 – 3,000 คน โดยผู้ใช้งานยังคงสามารถเรียกใช้ Application ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย Nutanix Complete Cluster ร่วมกับ VMware View Virtual Desktop Infrastructure ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างระบบ VDI ที่มีประสิทธิภาพสูง, บริหารจัดการง่าย, มีความปลอดภัย และยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

อ้างอิงที่มา 

http://www.throughwave.co.th/2012/10/29/nutanix-vmware-branch-office-desktop/