สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การใช้งานโปรแกรม Putty แบบ Multi Tabbed

การใช้งานโปรแกรม putty เพื่อการ remote โดยปกติเราจะใช้ 1 หน้าต่างต่อ 1 host

พราะฉะนั้นถ้าเรา remote หลาย host พร้อม ๆ กันตัวโปรแกรม putty ก็จะเต็มหน้า desktop ไปหมด
วันนี้เราจะมาแนะการใช้งาน putty แบบ Multi-Tabbed ที่สามารถมี 1 หน้างต่างแต่สามารถเพิ่ม tap การใช้งานตามจำนวน host ดได้ด้วยโปรแกรมเสริมที่ชื่อว่า MTPutty วิธีการดังนี้
download  โปรแกรม MTPuTTY ได้ที่ http://ttyplus.com/downloads.html
จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม ตัวโปรแกรมก็จะให้เลือก location ของตัวโปรแกรม putty 


เท่านี้เราก็สามารถใช้งาน โปรแกรม putty ในรูปแบบ multiple Tabbed ได้แล้ว


โปแกรม MTPutty เป็นลักษณะ เพียงแต่มันทำหน้าที่เสริม putty