สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ssh

ปรับแต่ง Secure Shell (SSH) ให้ปลอดภัยมากขึ้น

ทำการการตรวจสอบ service sshd ว่ามีการ run อยู่หรือไม่ ด้วย command netstat ใน
[root@linux]# netstat -tanp|grep ssh
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 2406/sshd

จากผลที่ได้จะเห็นว่า Server ใช้ port 22 ซึ่งเป็น port ค่า default ของ SSH ถือว่าไม่ปลอดภัย
ในการปรับแต่งค่า config ของ SSH ใน Linux Server นั้นทําได้โดยปรับแต่งที่ file sshd_config
ดังนี้
[root@linux]# vi /etc/ssh/sshd_config
#Port 22
Port 2222
( ค่าเดิมเป็น port 22 ทําการเปลี่ยนเป็น 54321 ควรมีอย่างน้อย 4 หลัก )

การใช้งานโปรแกรม Putty แบบ Multi Tabbed

การใช้งานโปรแกรม putty เพื่อการ remote โดยปกติเราจะใช้ 1 หน้าต่างต่อ 1 host

พราะฉะนั้นถ้าเรา remote หลาย host พร้อม ๆ กันตัวโปรแกรม putty ก็จะเต็มหน้า desktop ไปหมด
วันนี้เราจะมาแนะการใช้งาน putty แบบ Multi-Tabbed ที่สามารถมี 1 หน้างต่างแต่สามารถเพิ่ม tap การใช้งานตามจำนวน host ดได้ด้วยโปรแกรมเสริมที่ชื่อว่า MTPutty วิธีการดังนี้
download  โปรแกรม MTPuTTY ได้ที่ http://ttyplus.com/downloads.html

การตั้งค่าความปลอดภัยให้กับ SSH Server

   Linux  สำหรับผู้ดูแลระบบลินุกซ์ทุกคน สิ่งที่จะต้องลงและตั้งค่าทันทีหลังจากติดตั้งลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์นั่นก็คือ Secure Shell Server หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า SSH Server ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการลงและตั้งค่า SSH อย่างไรให้มีความปลอดภัยสูงสุด