สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Wifi Speed Booster

Wifi Speed Booster
เป็นแอพพลิเคชั่นเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อผ่าน Wifi
 
รวมไปถึงสัญญาณ 4G, 3G และ2G ให้อุปกรณ์ Android ของคุณเร็วขึ้น โดยเพิ่มความเร็วอย่างน้อย 25%  
สำหรับวิธีการใช้งานนั้น ก็ไม่ยาก เพียงแค่ผู้ใช้งานกดปุ่มคำสั่งบนตัวแอพฯ และรอประมาณ 10 วินาที  จากนั้นโปรแกรมจะแสดงความแตกต่างของความเร็วอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเป็นเส้นกราฟ พร้อมทั้งเพิ่มความเร็วทั้ง Download และ Upload ให้อีกด้วย Wifi Speed Booster ถือเป็นอีกหนึ่งแอพฯ Android ที่มีประโยชน์กับผู้ใช้งาน