สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Smart Phone: 7 วิธีในการประหยัดแบตเตอร์รี่

ปัญหาการใช้งาน smart phone ส่วนใหญ่ที่กวนใจผู้ใช้ส่วนมากอีกเรื่องหนึ่งคงหนีไม่พ้น แบตเตอร์รี่หมดเร็ว ยิ่งเฉพาะเวลาที่ต้องการใช้งานธุระสำคัญ มันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เรามีวิธีในการแก้ปัญหานี้กัน ให้สามารถยืดเวลาการใช้งานให้นานขึ้น โดยวิธีง่ายๆ ที่เราอาจไม่ทันสังเกตุ หรือมองข้ามไป

1. ปิดสัญญาณ WiFi (เปิดเฉพาะเวลาใช้งาน)
2. ปิดสัญญาณ 3G (เปิดเฉพาะเวลาใช้งาน)
3. ปิดสัญญาณ Bluetooth (เปิดเฉพาะเวลาใช้งาน)
4. ปิดการ Sync แบบ Auto (การอัพเดตแอพฯต่างๆแบบ Auto-Update หรือ Auto-Sync )
5. ตั้ง การปรับความสว่างของหน้าจอ Brightness เป็นแบบ Auto หรือใ ห้มีค่าความสว่างน้อยลง
6. ตั้งการพักหน้าจอให้เร็วขึ้น Sleep
7. 
ปิดการสั่น เปิดแต่เสียง

ขอให้ท่านสนุกกับการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่พักหน่อยก็ดีครับ