สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Smart Phone: ภัยมืดที่ควรระวัง

     อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีรายงานเกี่ยวกับ ภัยคุกคาม หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malware) บนมือถือ ซึ่งการตรวจพบระบุว่าโปรแกรมไม่พึงประสงค์บนมือถือส่วนใหญ่ประกอบด้วย Trojan (โปรแกรมแฝงที่สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว)  โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ระบบการทำธุรกรรมออนไลน์บนมือถือและเข้าไปค้นหาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และจะแฝงตัวในรูปแบบของ SMSSpy ที่หลากหลายและพยายามลวงให้ผู้ใช้งานเชื่อว่านั่นคือการตรวจสอบความปลอดภัยของธนาคารแต่จริงๆ แล้วคือการล้วงข้อมูลส่วนตัว
 
  เพื่อความปลอดภัย  แนะนำให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์จาก Google Play Store เท่านั้นและอย่าพยายามติดตั้งแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ด้วยวิธีการอื่น(สำหรับอุปกรณ์ที่ลงแอนดรอยด์ )