สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

ใช้คอมฯ&เทคนิค เล็กๆน้อยๆ(ตอนที่1)

ใครที่เห็นข้อมูลเป็นรูปแบบ pdf ไฟล์
อยากได้ข้อมูลในไฟล์แต่ไม่อยากพิมพ์ใหม่   เพียงใช้โปรแกรม Adobe Acrobat X (เวอร์ชั่นนี้ แนะนำเพราะใช้ดี)
  1. เปิดไฟล์สกุล pdf
  2. ใช้คำสั่ง edit   เลือกเมนู select all (เลือกข้อมูลทั้งหมด)
  3.  หรือเลือกเพียงบางส่วนโดยนำเมาส์ ลากข้อมูลในส่วนที่เราต้องการ 
  4.  เลือกเมนู  copy 
  5.  แล้วนำไปวาง(paste) ที่โปรแกรม Ms. Word  
  6.  ได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานโดยแก้ไขนิดๆหน่อยๆข้อมูลนั้นก็สมบูรณ์
หมายหตุ โปรแกรมVeryPDF PDF Editor V2.2 สามารถปลดไฟล์ pdf ที่มีลายน้ำ ปรากฎอยู่ (โปรแกรมฟรี) การคัดลอกระวังละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยนะครับ