เครือข่ายไร้สาย

กนกพล เมืองรักษ์'s picture
เครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi
 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดบริการระบบเครือข่ายไร้สายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพื่อการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุนด้านการเรียนการสอนการบริหารจัดการ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b ,802.11g ,802.11a และ 802.11AC 


มาตรฐานโดยทั่วไปและการใช้งาน
802.11B – เป็นมาตรฐานเก่า แต่อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายรุ่นใหม่ ๆ บางรุ่นก็ยังรองรับมาตรฐานนี้อยู่เผื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานอีกช่องทางหนึ่ง ทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลประมาณ 11 mbps ในระยะ 45 เมตรเท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับเริ่มต้นใช้งานเหมาะกับการใช้ในพื้นที่แคบๆ เช่น ในห้องสำนักงาน
 

802.11G – เป็นมาตรฐานที่รองรับการทำงานตามมาตรฐานแบบ B ด้วย ทำงานที่คลื่น 2.4 GHz มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 mbps ระยะการรับส่งโดยปกติถ้าไร้สิ่งกีดขวางสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร เหมาะกับการใช้แบบพื้นที่โล่ง ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางมากนัก
 

802.11N – เป็นมาตรฐานที่รองรับทั้ง B/G และได้รับการพัฒนาให้ดีกว่าเดิมโดยการติดตั้งเสาอากาศดังนี้
       - แบบ 2 เสาอากาศ จะมีความเร็วที่ 300mbps
       - แบบ 3 เสาอากาศ จะเพิ่มความเร็วขึ้นมาเป็น 450 mbps
   ทำงานที่คลื่นความถี่ 5 GHz คู่กับ 2.4 GHz โดยมีความเร็วเฉลี่ย 130 mbps (หรืออาจน้อยกว่านั้นตามสภาพแวดล้อม) มาตรฐานรูปแบบ N นั้นสามารถทำงานแบบ Multiple In-Multiple Out เขียนย่อว่า MIMO ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานนั้นเหนือกว่าแบบ G เป็นอย่างมาก


802.11AC – เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Wireless Technology ที่ประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐาน N ที่ผ่านมามักเรียกกันว่า Gigabit Wi-Fi ทำงานที่คลื่นความถี่ 5 GHz ครอบคลุมพื้นที่ได้บริเวณกว้าง เพราะความเร็วในการส่งข้อมูลจะสูงขึ้นในระดับ 500 mbps – 1 Gbps สามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า 802.11n ถึง 2 เท่า เลยทีเดียว
ทำให้รองรับการสตรีมวิดีโอระดับ HQ ไปยังอุปกรณ์หลายๆเครื่องพร้อมกันได้สบาย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ยังคงแปรผันไปตามสะภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆ

 
การเลือกมาตรฐานให้เหมาะสมในการใช้งาน
เลือกใช้ b/g/n ในกรณีที่
  • มีจำนวนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่กี่เครื่อง
  • ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่บ่อย ๆ
  • พื้นที่ใช้งานไม่กว้างมาก
  • มีงบประมาณ ไม่สูงมาก เพราะมาตรฐาน AC จะมีราคาค่อนข้างสูง
เลือกใช้ AC ในกรณีที่
  • พื้นที่ใช้งานมีบริเวณกว้างจนมาตรฐาน N ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
  • มีจำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เชื่อมต่ออยู่หลายเครื่องด้วยกันจนคลื่น 2.4 GHz อาจจะไม่เพียงพอ ต้องมีมาตรฐาน 5 GHz เข้ามาเสริม
  • นอกจากใช้งานอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่แล้วยังสามารถถ่ายทอด Live Stream Video ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ต้องการประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดตลอดเวลา
tag ที่เกี่ยวข้อง: 
ประเภทบทความ: