สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

รู้ได้อย่างไร อุปกรณ์ทางเครือข่ายรองรับ Clients สูงสุดได้เท่าไหร่

รู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ทางเครือข่ายรองรับ Clients ได้พร้อมกันได้มากที่สุดเท่าไร

จะขอยกตัวอย่างอุปกรณ์ Access Point อาจจะพูดได้ว่า ด้วยข้อจำกัดหรือคุณสมบัติในการผลิตสิ้นค้า

คุณสมบัติ ของ AP(Access Point) ทั่วไปในท้องตลาด
โดย ปกติทั่วไปนั้น อุปกรณ์ AP ทุกยี่ห้อจะมีแนวทางในการผลิตและการทำงาน 3 รูปแบบ
 
  1. มีหน่วยประมวลผล (CPU )+ RAM (เช่น 16MB, 32MB, 64MB เป็นต้น )
  2. มีเสาอากาศ ส่วนจำนวนเสาก็แล้วแต่จะออกแบบ
  3. กำลังส่ง หรือ Output Power มีหน่วยเป็น mW หรือ dBm
ด้วยคุณสมบัติ 3 อย่างนี้ ที่ทำให้อุปกรณ์ทุกยี่ห้อมีคุณสมบัติคล้ายๆกัน การรองรับผู้ใช้งานจะแตกต่างกันไม่มากนัก ขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อไหน มีคุณสมบัติด้านใดเด่นกว่ากัน เช่น มี CPU มี RAM มากกว่า เป็นต้น
วิธีคำนวณก็สามารถหาได้จากเวบไซต์ทั่วๆไป แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง ดังนี้

          32MB ได้ประมาณ 10-15 Clients
          64MB ได้ประมาณ 15-20 Clients
          128MB ได้ประมาณ 20-30 Clients
          256MB ได้ประมาณ 30-50 Clients
          512MB ได้ประมาณ 50-80 Clients
          1GB ได้ประมาณ 100 Clients
          2GB ก็ได้ประมาณ 200 Clients

ที่มา http://vronline.in.th/