สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

ง่ายๆกับการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย[เบื้องต้น]

   การใช้งานระบบเครือข่ายที่มีจำนวนคนมากๆ เป็นธรรมดาที่เราจะต้องเสี่ยงกับภัยคุกคามที่มีอยู่รอบตัว สิ่งที่พบเห็นกันบ่อยๆ ในระบบเครือข่ายก็คืออาชญากรรมทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายประเภทด้วยกัน ทั้งที่ทำเพื่อผลประโยชน์ และทดสอบความสามารถ แต่ไม่ว่าจะทำรูปแบบไหนล้วนส่งผลต่อผู้ใช้งานทั่วไป จนเกิดความเสียหายตามมา เราในฐานะผู้ใช้งานไม่อยากที่จะพบเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน แต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีเพียงแต่ต้องรู้จักระมัดระวังและป้องกันตัวเองให้พ้นภัย และการป้องกันที่ดีก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ เพียงทำตามหลักการง่ายๆดังต่อไปนี้ ก็จะไกลห่างอันตราย

  • ระมัดระวังในการใช้งาน ไม่ใช้แผ่นดิสก์ร่วมกับผู้อื่น ไม่ดาวน์โหลดไฟล์มาจากอินเทอร์เน็ตหรือจำเป็นก็ต้อง scan virus ก่อนเปิดใช้งาน
  • หมั่นสำเนาข้อมูลอยู่เสมอ การป้องกันการสูญหายและถูกทำลายของข้อมูล
  • ติดตั้งโปรแกรมกำจัดไวรัสและหมั่นคอยอัปเดต วิธีการนี้ สามารตรวจสอบ และป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ระดับหนึ่ง
  • การติดตั้งไฟร์วอลล์ (Firewall) ไฟร์วอลล์จะทำหน้าที่ป้องกันบุคคลอื่นบุกรุกเข้ามาเจาะเครือข่ายในองค์กรเพื่อขโมยหรือทำลายข้อมูล เป็นระยะที่ทำหน้าที่ป้องกันข้อมูลของเครือข่ายโดยการควบคุมและตรวจสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายในกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • ตั้งรหัสผ่าน (Username & Password) ก่อนเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้รหัสผ่านเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นแรกที่ใช้กันมากที่สุด และควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อย ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
หากสามารถทำได้เพียงเท่านี้ เราก็จะอยู่ห่างภัยคุกคามได้มากทีเดียว