สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

printer

สั่งปริ้นงานแล้ว เครื่องปริ้นไม่ทำงาน

สำหรับหลายๆท่านที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ที่ต้องใช้งานเครื่องปริ้นทุกวัน ปริ้นงานทุกวัน แล้ววันนึงต้องการปริ้นงาน
แต่ปรากฎว่าสั่งปริ้นงานแล้วเครื่องปริ้นไม่ทำงาน สั่งไปกี่ครั้งก็ไม่ยอมปริ้นงาน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนที่นั่งข้างๆปริ้นงานได้ปกติ
หากสถานะเครื่องปริ้นที่เครื่องเราพร้อมใช้งาน แสดงว่าเครื่องของเรามีปัญหา ให้แก้ไขเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับ

ขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้น
1. คลิกขวาที่ My Computer เลือก Manage