สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขั้นตอนการลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ

ขั้นตอนการลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ


ขั้นตอนในการลงรายการ   จัดหา -จัดซื้อเข้ามาในห้องสมุด เริ่มด้วยการเข้าสู่โปรแกรม Walai Autolib
1.จากหน้า Destop ดับเบิ้ลคลิก Icon โปรแกรม Walai Autolib เพื่อเริ่มใช้งาน
2. เข้าสู่ระบบ  โปรแกรม Walai Autolib ดับเบิ้ลคลิก
 Walai Autolib Walai Autolib2.1 ใส่Username และ password ของห้องสมุดส่วนงานของแต่ละคน  คลิ๊ก ok เข้าสู่ระบบ

2.2 เข้าสู่ระบบ

การเช็คซ้ำ /ตรวจสอบรายการหนังสือกับฐานข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการหนังสือในระบบ Walai AutoLib  ก่อนทำการวิเคราะห์ /ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
1.เมื่อเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู Search คลิ๊ก รูปแว่นขยาย       พิมพ์ชื่อเรื่อง /ชื่อผูแต่ง /หัวเรื่อง หรือ ISBNตัวอย่างเช่น  ชื่อเรื่อง  $aUNTHINKABLE :$bล้วงแผนวินาศกรรมระเบิดเมือง.


การสร้างระเบีบนบรรณานุกรมใหม่ คลิ๊ก                หรือ Ctrl +N  ซึ่งปรากฏในหน้าจอ


3.บันทึกข้อมูลทรัพยากรฯลงโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
6. พิมพ์บาร์โค้ด /  ติดแถบบาร์โค้ดสื่อโสตน์ทัศนอุปกรณ์SK 
ประเภทบทความ: