สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Watchdog เฝ้าระบบบน Raspberry Pi

Watchdog เฝ้าระบบบน Raspberry Pi

ถ้าต้องการเฝ้าระวังระบบ ให้มัน restart ได้เองถ้าถึงจุดที่มีการประมวลผลมากเกินไป ก็อาจใช้ watchdog ได้ครับ

การใช้งานก็เรียกโมดูลนี้ไปที่ kernel ก่อน
 

sudo modprobe bcm2708_wdog

จากนั้นก็แก้ไฟล์ /etc/modules โดยเพิ่มบรรทัดที่มีคำว่า bcm2708_wdog เข้าไป
 

จากนั้นติดตั้งโปรแกรม watchdog
 

sudo apt-get install watchdog

ให้ไปแก้ไฟล์ /etc/watchdog.conf เพื่อระบุเงื่อนไขว่าจะให้ watchdog ทำการ restart เมื่อได กรณีนี้ขอเลือกเป็นเมื่อ load average เกิน 24 ในหนึ่งนาที ก็เอาคอมเม็นต์ตรง max-load-1 = 24 ออก เพื่อใช้งาน
 

และก็เรียกใช้งาน watchdog ครับ

sudo /etc/init.d/watchdog start

 

จากนั้นก็ทดลอง ผมก็เปิดที่มันกินเครื่องมากๆ และใช้คำสั่ง fork bomb ที่ shell (อย่าเอาไปแกล้งคนนะครับ)

: (){ :|:& };:

สักพักเครื่องก็จะ restart เองครับ ถ้าไม่มี watchdog หรือปิด watchdog (ทำได้ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/watchdog stop) แล้วมาทำ fork bomb แบบนี้ ระบบจะค้างและไม่ตอบสนองอะไรเลยครับ สั่ง reboot ไม่ได้อ้างอิง ::  http://www.raspberrypithai.com/