สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การติดตั้ง Wordpress (Content managment system)


การติดตั้ง word press
การติดตั้ง word press นั้นมี 4 ขั้นตอนหลัก คือ
  1. ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์
  2. เตรียมฐานข้อมูล
  3. กำหนดยูสเซอร์สำหรับจัดการฐานข้อมูล
  4. ติดตั้ง word press ลงในเว็บเซิร์ฟเวอร์
ดาวน์โหลด word press ได้จาก https://th.wordpress.org/wordpress-4.4.2-th.zip
     ในบทความนี้จะขอละขั้นตอนข้อหนึ่ง ถึง ข้อสามออกไป จะขออธิบายขั้นตอนที่ 4 เพียงขั้นตอนเดียว
1. แตกซิปไฟล์ติดตั้งลงในไดเรคทอรีที่ต้องการติดตั้ง (บนเว็บเซิร์ฟเวอร์)
2. เปิดไฟล์wp-config-sample.php ด้วยโปรแกรมแก้ไขตัวอักษรอย่างเช่น WordPad หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายกันและใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณ
3. บันทึกไฟล์ในชื่อใหม่ว่า wp-config.php
4. อัพโหลดทุกอย่างขึ้นโฮสท์
5. เปิดไฟล์ /wp-admin/install.php ในเบราเซอร์ของคุณ จะปรากฎตารางการตั้งค่าที่ต้องการสำหรับบล็อกของคุณ ถ้ามีบางอย่างผิดปกติ ให้ทำการเช็คไฟล์ wp-config.php อีกครั้งแ้ล้วลองใหม่ ถ้ายังผิดพลาดอีก กรุณาไปที่ ชุมชนช่วยเหลือ พร้อมด้วยข้อมูลของการล้มเหลวที่คุณทราบมากที่สุด
6. เก็บรหัสผ่าน (password)ที่ระบบให้กับคุณ
7. script ควรจะนำคุณมายังหน้า เข้าสู่ระบบ login page เข้าสู่ระบบด้วย username admin และรหัสผ่านที่ได้ระหว่างการติดตั้ง ซึ่งคุณมาสามารถเปลี่ยนมันภายหลังได้ที่หน้า Profile