สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การตั้งค่าให้ Raspberry Pi แปลงสัญญาณจาก HDMI to VGA

     การปรับแก้ไฟล์ config.txt ของ Raspberry Pi ให้ทํางานกับ HDMI to VGA HDMI to VGA รหัสสินค้า EACC027 เมื่อใช้งานร่วมกับ Raspberry Pi ที่ติดตั้ง Raspbian แล้วอาจไม่แสดงผลออกทาง หน้าจอเนื่องจากบอร์ด Rasperry Pi ไม่พบว่ามี HDMI Monitor ต่ออยู่จริงๆ จึงไม่ส่งสัญญาณแสดงผลออกมาทางพอร์ต HDMI ซึ่ง เราสามารถแก้ไขได้โดยการปรับค่าในไฟล์ confix.txt ใน SD Card โดยหลังจากติดตั้ง Raspbian ลงใน SD Card แล้ว โดยให้เปิด My Computer ขึ้นมาแล้วเข้าไปใน SD Card จะเห็นไฟล์ config.txt ดังภาพ

                            
เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมามีพารามิเตอร์ต่างๆ พร้อมกับคำอธิบายคร่าวๆดูที่พารามิเตอร์ hdmi_force_hotplug=1 ให้ Uncomment ออกไป เพียงเท่านี้ก็สามารถบังคับใหบอร์ดส่งสัญญาณ
ออกมาทางพอร์ต HDMI ได้แล้ว จากนั้นสามารถบันทึกไฟล์แล้วนำไปเสียบใช้งานที่บอร์ดไดเลยHDMI to VGA configuration
    บางครั้งบอร์ดอาจจะแสดงภาพได้ไม่เหมาะกับความละเอียดของจอภาพ เช่น ใช้จอภาพแบบ Full HD ที่ 1080p
60Hz แต่การแสดงผลอาจจะออกมาที่ 720p 60Hz ภาพที่ไดอาจจะไม่คมชัดเต็มประสิทธิภาพของจอภาพ เราสามารถกำหนด
ค่าพารามิเตอร์เพื่อให้แสดงภาพได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่จอภาพของเราแสดงได้ดีที่สุด
จากภาพหากเราเปิดใช้พารามิเตอร์ hdmi_group กับ hdmi_mode ตามค่า Default ในไฟลAดังภาพ คือ การแสดงผล
ความละเอียดระดับ VGA ที่ 640 x 480 สำหรับจอทีวีครับ

พารามิเตอร์ hdmi_group ใชกำหนดว่าให้แสดงผลออกจอภาพประเภทใด โดย
- hdmi_group=1 ให้แสดงผลตาม CEA (Consumer Electronic Association) เหมาะสำหรับต่อกับจอทีวี
- hdmi_group=2 ให้แสดงผลตาม DMT (Display Monitor Timing) ใน VESA Standard เหมาะสำหรับต่อ
กับจอคอมพิวเตอร์
พารามิเตอร์ hdmi_mode ใช้กำหนดว่าให้แสดงผลความละเอียดและความถี่เท่าไร โดยจะมีหลายค่า ทั้งนี้ขึ้นกับ
hdmi_group ด้วย ยกตัวอย่างเช่น
- hdmi_group=1 hdmi_mode=16 >>> ต่อจอทีวีความละเอียด 1080p ที่ 60Hz
- hdmi_group=2 hdmi_mode=16 >>> ต่อจอคอมพิวเตอร์ความละเอียด 1024 x 768 ที่ 60Hz
- hdmi_group=2 hdmi_mode=82 >>> ต่อจอคอมพิวเตอร์ความละเอียด 1080p ที่ 60Hz
ดังนั้นหากเราต้องการให้แสดงผลอย่างเหมาะสมก็สามารถมาปรับค่าได้ตามต้องการ โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
http://elinux.org/RPiconfig ครับ
สุดทายทาง ได้ทำไฟล์ไว้ให้ สำหรับผูที่ใชงานสามารถเอาไฟล์นี้ไปวางแทน config.txt เดิมเพื่อให้แสดงผล
ออกมาได้เลย พร้อมกับตั้งความละเอียดไว 4 แบบที่น่าจะใชกันบ่อยๆ ใครจะใชอันไหนก็ Uncomment ออกไดเลยครับCredit : ThaiEasyElec.com