สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Bodywell ลดรังสีจากมือถือของคุณ

       ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์พกพาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้มือถือมีศักยภาพเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์แต่ขณะเดียวกันมันก็นำมาซึ่งอันตรายที่เกิดจากการแผ่รังสี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคต ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นชิปชนิดหนึ่งขึ้นเพื่อป้องกันรังสีเรียกว่า Bodywell

   Bodywell คือชิปที่ติดไว้ไว้กับตัวเครื่องของโทรศัพท์มือถือ ทำหน้าที่ลดการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถติดไว้ด้านในหรือด้านนอกของมือถือก็ได้ โดยลักษณะการป้องกันของชิปตัวนี้จะปล่อยคลื่นความถี่เล็กๆออกมายับยั้งรังสีที่เป็นอันตรายประเภท Specific Absorption Rate หรือ SAR แปลเป็นภาษาไทยว่า "อัตราการดูดกลืนพลังงานของเนื้อเยื่อจากการับรังสี RF (Radio frequency) อันก่อให้เกิดอันตราต่อ DNA ของเซลล์

ทั้งนี้ Bodywell ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วด้วยว่าช่วยลดการแผ่รังสี SAR ได้ และไม่เป็นการรบกวนคลื่นของโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใด แถมยังทำมาจากวัสดุสีดำที่กลืนไปกับสีบนมือถือ ดังนั้นมันจึงเหมาะอย่างยิ่งต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน

ชิป Bodywell ประกาศขายผ่านเว็บไซต์ Bodywellchip.com ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29.99 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 900 บาท

 
...ขอบคุณข้อมูลจาก arip.co.th