สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ทำ App สองภาษา ง่ายๆ ด้วย Android Studio

Image 4

ตัวอย่างนี้แนะนำวิธีการทำ App 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย)
ซึ่งภาษาจะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าบนตัวเครื่องของเราครับ
step0 : เปิดไฟล์ layout ขึ้นมา ในตัวอย่างเปิด res/layout/activity_main.xml และเลือกให้อยู่ในโหมด design
Image 5
step1: คลิกที่ ปุ่ม Add Translation แล้วเลือก Thai (th) ดังรูป
Image 1
step2: ในช่อง Thai (Th) กรอก ข้อความที่เป็นภาษาไทย ดังรูป เสร็จแล้วกด OK
Image 2
step3: โปรแกรม Android Studio จะสร้างไฟล์ res/values-th/strings.xml ให้อัตโนมัติ ดังรูป
Image 3
step4: คลิกที่ปุ่มรูปธงชาติไทย จะเห็นว่า Layout ในส่วนที่เรากำหนดค่าภาษาไทยให้ จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย
Image 4
ส่วนใน Eclipse ก็สามารถทำได้โดยสร้าง ไฟล์ res/values-th/strings.xml ขึ้นมาเองได้เหมือนกัน
 
Credit : http://android4health.wordpress.com/2013/07/31/2lan/