สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเขียน Android Application

การเริ่มต้นพัฒนา application สำหรับอุปกรณ์ Android นั้น เราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้ (OS : XP & Win7)
1) Java Development Kit (JDK) เลือก ตาม OS ของท่าน
2) Eclipse   เลือก  Eclipse Classic 3.7.2
3) Android SDK    เลือก   android-sdk_r18-windows.zip
ในส่วนของการติดตั้ง Android SDK นั้น  ให้เลือกดาวน์โหลดแบบ zip  จากนั้น แตกไฟล์ไว้ที่  C:\android-sdk-windows\
จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
 
- เปิด Eclipse ขึ้นมา ไปที่ Help > Install New Software…
 
- จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่  https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/  ตามรูปแล่วกด OK
 
- จากนั้นให้เลือก Developer Tools แล้วกด Next ไปเรื่อยๆ
 
-เมื่อเลือก accept แล้วก็กด Finish โปรแกรม Eclipse ก็จะทำการโหลด Plugin และติดตั้ง
 
 
- เมื่อโหลดเสร็จก็จะมีหน้าต่างแจ้งว่ามีการติดตั้งโปรแกรมให้เลือก Ok
 
-เมื่อเราเลือกที่จะติดตั้งต่อไปก็จะให้เราเลือกว่าต้องการติดตั้งอะไรบ้าง  ให้เลือก select all  แล้วกด OK
 
-เมื่อการติดตั้งสำเร็จแล้ว   Eclipse ก็จะให้ทำการ restart program ให้กด YES
 
- จากนั้นไปที่  C:\android-sdk-windows  ดับเบิ้ลคลิกที่  SDK Manager.exe
  เลือก ตามรูป  แล้วกด Install packages….
 
-จากนั้นกลับไปที่  C:\android-sdk-windows  ดับเบิ้ลคลิกที่ AVD Manager.exe
  คลิกที่ New…  จากนั้นใส่ข้อมูล ทำตามรูป   แล้วคลิก Create AVD
 
จากนั้นลองเลือกที่ชื่อในลิสต์ แล้ว กด Start…  
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะปรากฎหน้าต่าง Android Emulator  ตามรูปครับ
 
เป็นอันเสร็จขั้นตอนติดตั้งเครื่องมือพัฒนา Android
 
credit : http://android4health.wordpress.com/2012/05/28/install4coding/