หาข้อความใน PDF พร้อมกันหลายไฟล์ได้ โดยไม่ต้องเปิด ด้วย Foxit

วรรณะ เจริญศรี's picture
PDF file นั้น เป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในการออนไลน์ได้สะดวกอย่างยิ่ง เพราะคุณจะสามารถพบเอกสารรายงานประจำปี คู่มือวิจัย เอกสารทางวิชาการหรือแม้กระทั่งแบบฟอร์มอื่นๆ กระจายอยู่มากมายในโลกออนไลน์

foxit-search-multiple-pdf (1)

แต่หลายคนมักจะพบกับปัญหาเมื่อมีไฟล์ PDF อยู่มากมายที่เก็บไว้ แต่จำเนื้อหาไม่ได้ ว่าอยู่ในหัวข้อเรื่องใด ต้องอาศัยการเปิดหาดูทีละไฟล์ เพื่อจะหาให้พบ แต่ปัญหาก็คือ เมื่อมีจำนวนมาก จะต้องเปิดไฟล์สักกี่ไฟล์ ถึงจะเจอ แต่จริงๆ แล้วมีวิธีที่ดีกว่า เพราะคุณไม่ต้องไปเปิดหาแม้แต่ไฟล์เดียว ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Foxit ที่จะสามารถอ่านไฟล์ PDF ได้รวดเร็วและสแกนไฟล์ในทุกๆ ไฟล์ ให้เจอคำและข้อมูลที่ต้องการ

เมื่อติดตั้ง Foxit Reader ให้มองหาแถบค้นหาที่อยู่มุมบนขวาของหน้าต่าง จะมีไอคอนเล็กๆ อยู่ถัดจากแถบค้นหากับโฟลเดอร์ ให้คลิกเพื่อเปิดเมนูการค้นหาที่อยู่ด้านข้าง คลิกเลือกในดรอปดาวน์ลิสต์ช่องที่สอง โดจะปรากฏหน้าต่างเหมือน My Document ขึ้นมา ให้เปิดค้นหาโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ PDF ที่ต้องการ จากนั้นใส่คำค้นหา แล้วคลิกปุ่ม Search เพื่อเริ่มค้นหาไฟล์
foxit-search-multiple-pdf (2)

ซึ่งผลที่ได้จากการค้นหาจะแสดงขึ้นมาเป็น Hyperlink คุุณสามารถคลิกเพื่อเปิดไฟล์ที่ค้นเจอได้จากตรงนี้เลย และยังข้ามไปยังหน้าที่ต้องการได้ทันที

สำหรับทุกคนที่มีการทำเอกสารวิจัยทางวิขาการหรืองานวิจัยอื่นๆ เครื่องมือนี้อาจเป็นวิธีที่ดีในการช่วยสแกนข้อมูลที่คุณต้องการจากไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ จากการหาข้อมูลในการอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว ยกเว้นจะเป็นเรื่องของภาพใน PDF ที่ Foxit อาจช่วยคุณไม่ได้มากนัก

ที่มา : addictivetips 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย