พิมพ์ข้อความใส่ Chrome

วรรณะ เจริญศรี's picture
หลายๆ คนที่ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ ก็มักจะอยากให้มีอะไรอยู่ครบครัน ไม่ต้องไปแสวงหาโปรแกรมอื่นๆ มาเพิ่มเติม โดยเฉพาะ Google Chrome ก็มีลูกเล่นที่เรียกว่า Extension เสริมเข้าไป จนแทบจะทำอะไรทั้งหมดได้ในตัว อย่างเช่นในครั้งนี้ แม้จะไม่ได้เป็นตัวเสริม แต่ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆ บน Chrome ที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความ เพื่อเป็นการโน้ตหรือบันทึกได้ในตัว
note-google-chrome-1
ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าเบราว์เซอร์ Chrome ให้สามารถพิมพ์หรือจดโน้ตได้ ให้ใส่คำสั่งนี้ data:text/html,<html contenteditable> ลงไปในช่อง URL แล้วกด Enter

note-google-chrome-2
เบราว์เซอร์จะปรากฏเป็นหน้าว่างๆ ให้คุณสามารถพิมพ์หรือ Copy ข้อความจากแหล่งอื่นๆ มาวางไว้ได้

note-google-chrome-3
หรือคุณจะใช้คำเหล่านั้นในการค้นหาใน Google ก็ได้เช่นกัน
note-google-chrome-4
ในกรณีที่ไม่อยากจำคำสั่งเหล่านี้ เพราะดูซับซ้อน ก็อาจจะใช้วิธี Bookmark เก็บเอาไว้ ก็เป็นแบบเดียวกับที่คุณบันทึกเว็บไซต์โปรดนั่นเอง
note-google-chrome-5
นอกจากนี้ยังสามารถเช็คคำผิดหรือ Check spelling ได้อีกด้วย

ที่มา : notebookspec.com
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย