สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

พิมพ์ข้อความใส่ Chrome

หลายๆ คนที่ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ ก็มักจะอยากให้มีอะไรอยู่ครบครัน ไม่ต้องไปแสวงหาโปรแกรมอื่นๆ มาเพิ่มเติม โดยเฉพาะ Google Chrome ก็มีลูกเล่นที่เรียกว่า Extension เสริมเข้าไป จนแทบจะทำอะไรทั้งหมดได้ในตัว อย่างเช่นในครั้งนี้ แม้จะไม่ได้เป็นตัวเสริม แต่ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆ บน Chrome ที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความ เพื่อเป็นการโน้ตหรือบันทึกได้ในตัว
note-google-chrome-1
ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าเบราว์เซอร์ Chrome ให้สามารถพิมพ์หรือจดโน้ตได้ ให้ใส่คำสั่งนี้ data:text/html,<html contenteditable> ลงไปในช่อง URL แล้วกด Enter

note-google-chrome-2
เบราว์เซอร์จะปรากฏเป็นหน้าว่างๆ ให้คุณสามารถพิมพ์หรือ Copy ข้อความจากแหล่งอื่นๆ มาวางไว้ได้

note-google-chrome-3
หรือคุณจะใช้คำเหล่านั้นในการค้นหาใน Google ก็ได้เช่นกัน
note-google-chrome-4
ในกรณีที่ไม่อยากจำคำสั่งเหล่านี้ เพราะดูซับซ้อน ก็อาจจะใช้วิธี Bookmark เก็บเอาไว้ ก็เป็นแบบเดียวกับที่คุณบันทึกเว็บไซต์โปรดนั่นเอง
note-google-chrome-5
นอกจากนี้ยังสามารถเช็คคำผิดหรือ Check spelling ได้อีกด้วย

ที่มา : notebookspec.com