สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

เว็บไซต์คุณมี SSL แล้วหรือยัง! ทำไม! เว็บไซต์คุณจำเป็นต้องมี SSL

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ทำเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งร้านค้าออนไลน์ก็ตาม ลองถามกับตัวคุณเองว่าเว็บไซต์ของคุณมีระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า SSL แล้วหรือยัง?  ทำไม! เว็บไซต์คุณจำเป็นต้องมี SSL

ปลอดภัยไว้ก่อน

ความปลอดภัยของเว็บไซต์ ต้องมาก่อน SSL ป้องกันเว็บไซต์ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์คุณ โดยการเข้ารหัสในการรับ-ส่งข้อมูลไปยัง Server ในระหว่างการรับ-ส่งข้อมูลนั้น สามารถถูกดักจับได้ แต่จะไม่สามารถอ่านข้อมูลนั้นรู้เรื่อง

ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีข้อมูลการสมัครสมาชิกจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก แล้วถูกดักจับข้อมูล ถ้าเว็บไซต์นั้นไม่ได้ใช้ SSL ก็จะโดนล้วงข้อมูลของลูกค้าไปอย่างง่ายดาย ในทางกลับกันถ้าเว็บไซต์นั้นใช้ SSL จะทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลของลูกค้าได้

สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ SSL นั้น ให้สังเกต URL ของเว็บไซต์ จะขึ้นต้นด้วย https และมีรูปกุญแจ Secure อยู่ข้างหน้า แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ธรรมดาที่ไม่ใช้ SSL จะขึ้นต้นด้วย http ปกติ (ดูได้จากตัวอย่างด้านล่าง)

และ SSL เว็บไซต์ ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบขั้นสูง ซึ่งเว็บไซต์ที่ควรใช้ระบบความปลอดภัยนี้ ส่วนใหญ่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน หรือธนาคารนั่นเอง

หมดกังวลเรื่อง “เว็บไซต์ไม่ปลอดภัย”

กรณีนี้เกิดจากการที่เว็บไซต์ของคุณโดน Virus หรือ Malware จากผู้ไม่หวังดี ทำให้ผู้ชมที่ต้องการเข้าเว็บไซต์ของคุณ ไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ของคุณได้ โดยจะมีข้อความขึ้นว่า “Your connection is not private” หรือ “เว็บไซต์ไม่ปลอดภัย” (ตามภาพตัวอย่างด้านบน) แต่ถ้าหากเว็บไซต์คุณใช้ SSL ป้องกันเว็บไซต์ ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกต่อไป

SSL ช่วยเพิ่มอันดับเว็บไซต์ใน Google

Google ได้เริ่มนำเอา SSL เว็บไซต์ มาเป็นปัจจัยในการให้คะแนนกับเว็บไซต์ที่วัดผลในอันดับต่างๆ นั่นหมายความว่า หากเว็บไซต์ของคุณใช้ SSL ป้องกันเว็บไซต์ จะทำให้มีโอกาสแสดงผลในอันดับต้นๆ ของ Google มากกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มี SSL นั่นเอง

Credit by : Boomerang
ที่มา  :   www.makewebeasy.com/blog/2017/03/เว็บไซต์คุณมีsslแล้วหรือ