การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "สงขลาเกมส์"