สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Private Cloud

Nutanix Complete Cluster สำหรับ Private Cloud และ VDI

   หลังกจากที่ Nutanix บริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Enterprise Cloud Infrastructure ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของอดีตพนักงาน Google, VMware, Oracle, AsterData และ Veritas ได้เปิดต