สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

openssh

​การ Remote ผ่าน sftp เกิดปัญหา filed connection

การ  Remote ผ่าน sftp filed connection

บางครั้งการ remote เพื่อ get file ผ่านทาง sftp โดยไม่ได้แก้ config ของ openssh ใดๆ เลยโดยมันแจ้งว่า 

subsystem request failed on channel 0
Couldn’t read packet: Connection reset by peer
เพราะโดยปกติ default ของ config sshd_config ใน /etc/ssh/ จะอ้าง paht ของ Subsystem ผิด
ให้เราปรับแก้ config ใน file sshd_conf ปกติจะเป็น
Subsystem      sftp    /usr/libexec/sftp-server
แก้เป็น
Subsystem       sftp    /usr/lib/sftp-server

การตั้งค่าความปลอดภัยให้กับ SSH Server

   Linux  สำหรับผู้ดูแลระบบลินุกซ์ทุกคน สิ่งที่จะต้องลงและตั้งค่าทันทีหลังจากติดตั้งลินุกซ์เซิร์ฟเวอร์นั่นก็คือ Secure Shell Server หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า SSH Server ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำถึงวิธีการลงและตั้งค่า SSH อย่างไรให้มีความปลอดภัยสูงสุด