สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

windows 7

แชร์ปริ๊นเตอร์ข้ามเวอร์ชั่น Windows 10 – Windows 8.1 – Windows 7

สำหรับใครที่ต้องการแชร์ปริ๊นเตอร์ข้ามเวอร์ชั่นของ Windows 10 ไปยัง Windows 7 หรือ Windows 8.1 สามารถทำได้ โดยวิธีนั่นอาจจะยากขึ้นมาเล็กน้อยกว่าแชร์ใน Windows 10 ด้วยกันเอง หรือ Windows 7 ด้วยกันเองนั่นเอง โดยในการแชร์ข้ามเวอร์ชั่น Windows จำเป็นต้องการลง Drivers ของคอมพิวเตอร์ที่จะมาใช้ด้วย

การติดตั้ง VirtualBox บน Windows7

   คุณสมบัติของโปรแกรม VirtualBox  
  • มีขนาดเล็ก ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในเครื่อง
  • วิธีติดตั้งและ Config ต่างๆ ก็ง่ายแสนง่าย เหมือนกับติดตั้งโปรแกรมธรรมดาทั่วไป
  • VirtualBox มีความเร็วในการรันสูง
  • สามารถโอนถ่าย file ที่ต้องการเข้าสู่ VM ได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก