สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Google Apps

เทคนิคการ copy ข้อความ จากเว็บมาลง Google Docs แบบเอาข้อความอย่างเดียว

หลายท่านคงเคย copy บทความ หรือข่าวต่างๆ ลงบนพวก Microsoft Word หรือ บริการฟรีๆอย่าง Google Docs  กัน ซึ่งการ copy จากพวกเว็บไซต์ต่างๆนี้ มักจะพาพวก ตาราง หรือไม่ก็สีของข้อความ รวมถึงตารางพร้อมสีของกลุ่มเซลล์อีก เราต้องเสียเวลาที่จะเอาเฉพาะตัวอักษร ( Text ) นี้ ออกจากพวกตาราง ( Table ) แล้วลบพวกตารางที่ไม่ต้องการออกอีกที แต่วันนี้มีเทคนิคเด็ดที่คุณสามารถ copy เฉพาะข้อความจากเว็บไซต์  มาลงใน google docs โดยเน้นเฉพาะตัวข้อความ ( Text ) อย่างเดียวได้แล้ว

การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ email จาก hotmail เข้ามาใน inbox ของ gmail

เรามีรายชื่อผู้ติดต่อ email ของ hotmail แล้วเราต้องการติดต่อรายชื่อเหล่านี้ใน email ของgmail ด้วยซึ่งอาจมีจำนวนมากเราไม่อยากพิมพ์รายชื่อใหม่ทีละคน เราสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ email จาก hotmail ไปไว้ใน email ของ gmail ได้ โดยการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อวิธีการดังนี้
login เข้าสู่ระบบ email hotmail

แล้วเลือกที่  แล้วเลือก People