สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

nagios

การติดตั้ง NagiosQL เพื่อทำ Network monitoring

สำหรับการติดตั้ง NagiosQL ต้องการทำการติดตั้ง PHP5 และ Mysql-Server และ Apache เพื่อการทำงานร่วมกัน

วิธีการติดตั้ง PHP5, MySQL 5.5 Apache

1) ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ

apt-get install -y php5 mysql-server php5-mysql 
2) จะปรากฎข้อความถามว่าจะให้ตั้งรหัสผ่าน root ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ

3) จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ

service apache2 restart
4) ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/php5/apache2/php.ini เพื่อแก้ไข timezone ดังนี้

ตั้งค่า nagiosql ให้ทำการส่ง email เมื่อมีการ alarm ของอุปกรณ์

ผมได้ลองติดตั้ง nagios เพื่อ network monitor ใหม่ โดยใช้ nagiosql เป็น  tool ในการตั้งเพื่อใช้ในการส่ง email เตือนในกรณีที่อุปกรณ์เกิด alarm
เมือเราทำการติดตั้ง nagios, nagiosql และทำการตั้งค่าเบื้องต้นเรียบร้อบแล้ว (จะเขียนบทความอีกครั้ง) เราทำการ Install  postfix บน linux เพื่อใช้ส่ง email
#aptitude install postfix

ทำการตั้งค่าตามรูป