สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

drupal

วิธีการกำหนดค่า Nivo Slider 7.x-1.11 สำหรับเว็บไซต์หลายภาษา

แก้ไขไฟล์ nivo_slider_slider.inc เช่น /home/xxxx/public_html/sites/all/modules/nivo_slider/includes/nivo_slider_slider.inc

เพิ่ม Code ไว้ใต้บรรทัดที่ 27     $pages = drupal_strtolower($slide['visibility']);   

global $language;     

$_GET['q']=$language->language."/".$_GET['q'];

กำหนดที่ รูปภาพ ที่อัพโหลดที่ Nivo Slider ที่ Show slide on specific pages  จะให้แสดงหน้าไหน ตัวอย่าง กำหนดให้แสดงทุกหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Drupal 7

     Content management System (CMS) ทางเลือกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเป็น CMS จำพวกเดียวกับ Joomla และ Wordpress แม้จะไม่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้อย่างแพร่หลายนักหากเทียบกับ Joomla และ Wordpress แต่ Drupal ก็จัดว่าเป็น CMS ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่ง 

ใช้งานง่ายขึ้น