สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

กรกฏาคม 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
32,192
ภาพรวม + สงขลา: 
584 Mbps
Uninet Download: 
372 Mbps
Uninet Upload: 
188
ISP Download: 
212 Mbps
ISP Upload: 
46 Mbps
ตรัง Download: 
87 Mbps
ตรัง Upload: 
27 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
40 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
93 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
87 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
27 Mbps
ขนอม Download: 
51 Mbps
ขนอม Upload: 
9 Mbps
รัตภูมิ Download: 
19 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
7 Mbps