สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

มีนาคม 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
83,989
ภาพรวม + สงขลา: 
1230 Mbps
Uninet Download: 
1230 Mbps
Uninet Upload: 
236 Mbps
ISP Download: 
97 Mbps
ISP Upload: 
3 Mbps
ตรัง Download: 
269 Mbps
ตรัง Upload: 
33 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
38 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
190 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
155 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
32 Mbps
ขนอม Download: 
68 Mbps
ขนอม Upload: 
10 Mbps
รัตภูมิ Download: 
77 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
13 Mbps