สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สมัครขอใช้ IP phone มทร.ศรีวิชัย

Primary tabs

สมัครขอใช้ IP Phone มทร.ศรีวิชัย ผู้สมัครจะต้องสมัครโดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเท่านนั้น บริการนี้เฉพาะบุคลากร
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA