สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

Excel 2016 / 2013 / 2010

การใช้ฟังก์ชั่น COUNTIF Excel 2016

สำหรับคนที่กำลังหัดใช้ฟังก์ชั่น COUNTIF ในการกำหนดนับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราได้ทำการใส่เอาไว้ หรือ ไม่ได้มีเงื่อนไขในการนับ เราก็สามารถทำได้เหมือนกัน โดยการใช้ COUNTIF ส่วนใหญ่จะเอาไว้นับข้อมูลต่างๆและพิจารณา โดยเพื่อบางทีข้อมูลเราเยอะ และเราต้องการนับว่าข้อมูลนี้มีจำนวนเท่าไร เราก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย