Office of Academic Resources and Information Technology

Blogs

IT Certificate วัดความสามารถบุคลากรไอที

 ประกาศนียบัตรในผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นเสมือนสิ่งที่รับรองบุคคลว่า บุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้นมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้น สามารถที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายบริษัทและองค์กรต่างมีการออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองถึงคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรของตน ซึ่งต้องมีการทดสอบในเรื่องความรู้และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ของตน

การจดทะเบียนโดเมนเนมหน่วยงานราชการ และ องค์กรภายในประเทศ

ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม (อังกฤษ: domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมลแอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้งเราอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" แทนก็ได้

แนะใช้เน็ตการเมือง ต้องกลั่นกรองข้อมูลเข้ม

 ด้านคณะอำนวยการจัด110 ปี รัฐบุรุษอาวุโส เปิดเว็บ "ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์" เพิ่มช่องทางเผยแพร่ประวัติพร้อมรวมกิจกรรม หวังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้าช่วย เล็งต่อยอดขยายไปถึงบุคคลสำคัญท่านอื่น...

Command in Linux คำสั่ง Unix พื้นฐานทั้งหมด

ls
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล (เช่นเดียวกับ dirของDOS) มากจากคำว่า list
รูปแบบคำสั่ง ls [option] [file]
option ที่มักใช้กันใน ls คือ
-l จะแสดงผลลัพธ์แบบ Long Format ซึ่งจะแสดง Permission ของแฟ้มด้วย
-a จะแสดงแฟ้มข้อมูลทั้งหมด
-F จะแสดง / หลัง Directory และ * หลังแฟ้มข้อมูลที่ execute ได้
ตัวอย่างการใช้งาน
ls -l
ls -al
ls -F adduser
คำสั่งเพิ่ม User ให้กับระบบ Unix,Linux
รูบแบบการใช้งาน adduser -g (group) -d (Directory) (User)

Recover root password Linux

Recover root password Linux
อีกบทความหนึ่งที่คิว่าน่าจะมีประโยช์สำหรับผู้ทีใช้ Linux Server Debian หรือ Ubuntu
Server ปัญหาหนึ่งทีพบบ่อยคือ หา rootpassword ไม่ได้ อาจจะลืม หรือ Admin ผู้ดูแล Linux Server คน
เดิมไม่ได้บอกไว้ เมือเกิดปัญหาต้องการแก้ไข config file system บางตัว จึงไม่สามารถทําได้เนืองจากไม่
สามารถ login เข้าระบบได้ 

สําหรับ Debian Linux
วิธีการ recovery root password ทําได้ดังต่อไปนี้

ทำ App สองภาษา ง่ายๆ ด้วย Android Studio

Image 4

ตัวอย่างนี้แนะนำวิธีการทำ App 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย)
ซึ่งภาษาจะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าบนตัวเครื่องของเราครับ

ปรับนิด แต่งหน่อย Bluetooth ก็ใช้ง่ายกว่าเดิม

การเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธร่วมกับ อุปกรณ์ในทุกวันนี้ ก็ดูจะไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับใครบางคน แต่กับบางคนก็ยังดูเป็นเรื่องปวดหัวอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดามือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน ซึ่งบางครั้งอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยหรือทราบเทคนิคในการปรับใช้ให้เหมาะสม ดังนั้นแล้วอาจจะต้องทำความเข้าใจเล็กน้อย เพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงการใช้งานกับการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธได้ดียิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีการเชื่อมต่ออยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น การทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนม หูฟังหรืออุปกรณ์ที่เป็นชุดลำโพงก็ตาม โดยผู้ใช้สามารถปรับแก้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางฟังก์ชันเหล่านี้