บทความ

แป้นพิมพ์ลัดใหม่ ใน Windows 8

สิทธินันท์ นวลทอง's picture

การใช้งานแป้นลัดใน Windows 8 เพราะมันสะดวกและเร็วกว่า

แป้นพิมพ์ลัดใน Windows 8 นั้นสำคัญครับ เพราะรูปแบบ Metro UI ที่มันซ่อนแถบเครื่องมือไว้มากมายทำให้เรามองไม่เห็น ทั้งนี้ก็เพื่อให้หน้าจอโล่งขึ้นนั้นเอง

อีกทั้ง Microsoft ก็ได้เพิ่มแป้นพิมพ์ลัดใน Windows 8 ขึ้นมาอีกมากมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ

ปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows 8

สิทธินันท์ นวลทอง's picture

กล่าวถึงปุ่มที่เปลี่ยนภาษาใน Windows 8 ค่าดีฟอลต์ของ Windows 8 เมื่อติดตั้งเสร็จก็จะเป็นมีค่าเหมือน Windows 7 ซึ่ง เราๆ ท่านๆ ทั้งหมายจะไม่คุ้นเคยก็ต้องเปลี่ยนปุ่มมาที่ปุ่ม? Grave accent (~) ตามที่เคยปฏิบัติกันอยู่ แต่ใน Windows 8 นี้มีการเปลี่ยนเล็กน้อย เรามารู้วิธีเปลี่ยนปุ่ม ภาษา กัน

Srivijaya WiFi [ตอนที่ 3: มาตรฐาน IEEE 802.11 กับ อุปกรณ์]

กนกพล เมืองรักษ์'s picture
Srivijaya WiFi กับอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน
 สำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไว้ตามจุดต่างๆทั่วทั้ง มหาวิทยาลัยฯ  และตามวิทยาเขต โดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานตามมารตฐาน  IEEE802.11 โดยจะมีอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในมาตรฐาน IEEE802.11b/g และ IEEE802.11a/g/n เพื่อตอบสนองการใช้งานดังนี้ 

เมื่อเวลาของเซิร์ฟเวอร์ไม่ตรง

ศรีสุดา สง่า's picture

	
มักเกิดกับการใช้ PHP ต่างเวอร์ชั่นกัน หรือใช้เซิร์ฟเวอร์ของเมืองนอก ซึ่งเวลาตามที่ตั้งของ Server อาจไม่ตรงกับเวลาของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ PHP คืนค่าเวลาตามเวลาของ Server
 
วิธีนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เนื่องมาจากเราอาจไม่สามารถแก้ไขเวลาของ Server ด้วยตัวเองได้ โดยให้เราอ่านค่าเวลาตามที่กำหนดของเราเอง
 
<?php
  $hour=+0; //จำนวนชั่วโมงที่ทด เป็น บวก หรือ ลบก็ได้
  $min=+0; //จำนวนนาทีที่ทด เป็น บวก หรือ ลบก็ได้ 

ทำไงให้เรียนรู้การเขียนเว็บได้ไว

ศรีสุดา สง่า's picture
อยากเขียนเว็บของตัวเองแต่ทำไม่ได้สักที มันยากจังทำไงดี
เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่า...........ประโยคด้านบนนี้ทุกคนที่ได้อ่านบนความนี้เคยบ่นถ่อยคำๆ นี้มาแล้ว

php to excel

ศรีสุดา สง่า's picture
การแปลง PHP เป็นไฟล์ Excel นามสกุล XLS

<?php
  header("Content-Disposition: attachment; filename=test.xls"); 
  header("Content-Type: application/vnd.ms-excel");
  print "<table border=\"1\"><tr><td><b>field1</b></td><td><b>field2</b></td></tr>";
  print "<tr><td>value1 </td><td bgcolor=\"#137799\">value2 in blue cell bakground</td></tr></table>";
?>

เดือนหน้า ปีหน้า วันถัดไป ด้วย PHP

ศรีสุดา สง่า's picture
คำสั่งของ PHP ง่ายๆสำหรับใช้ในการหา เดือนหน้า ปีหน้า หรือ วันถัดไป ด้วย strtotime()

<?php
  // วันนี้
  $today = date("d m Y");
  // เดือนหน้า
  $nextmonth = date("d m Y", strtotime("+1 months"));
  // 10 วันข้างหน้า
  $nextday = date("d m Y", strtotime("+10 days"));
  // ปีหน้า
  $nextyear = date("d m Y", strtotime("+1 years"));
?>

การตรวจสอบปีงบประมาณของไทย

ศรีสุดา สง่า's picture
ปีงบประมาณของราชการไทย จะเริ่มต้นเมื่อ 1 ตุลาคม ไปจนถึง 30 กันยายน ของทุกปี ทำให้การคำนวณว่าเวลาที่กำหนดจะอยู่ในปีใด อาจปวดหัวสำหรับหลายคน เรามาลองดูวิธีคิดแบบง่ายๆกัน
<?php
function fiscalYear($date) {
   // วันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
   list($year, $month, $day) = explode("-", $date);
   // วันที่ที่ส่งมา (mktime)
   $cday = mktime(0, 0, 0, $month, $day, $year);
   // ปีงบประมาณตามค่าที่ส่งมา (mktime)

Pages

Subscribe to RSS - blogs

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย