บทความ

การตรวจสอบปีงบประมาณของไทย

ปีงบประมาณของราชการไทย จะเริ่มต้นเมื่อ 1 ตุลาคม ไปจนถึง 30 กันยายน ของทุกปี ทำให้การคำนวณว่าเวลาที่กำหนดจะอยู่ในปีใด อาจปวดหัวสำหรับหลายคน เรามาลองดูวิธีคิดแบบง่ายๆกัน
<?php
function fiscalYear($date) {
   // วันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
   list($year, $month, $day) = explode("-", $date);
   // วันที่ที่ส่งมา (mktime)
   $cday = mktime(0, 0, 0, $month, $day, $year);
   // ปีงบประมาณตามค่าที่ส่งมา (mktime)

แนวทางการดีไซน์บล็อกยุคใหม่ ตอนที่ 2

6. ส่วนแสดงความคิดเห็น(Comments)

     ส่วนความคิดเห็น เป็นบริเวณที่มีการถกกันเกี่ยวกับบทความจากผู้อ่าน/ผู้เยี่ยมชม หน้าที่ของผู้ออกแบบ จะต้องออกแบบให้บริเวณนี้ดูเป็นการสนทนากัน ด้วยการแยกแต่ละความคิดเห็นออกจากกัน อาจจะด้วยการกำหนดหมายเลขให้แต่ละความคิดเห็น วิธีนี้ยังช่วยให้ง่ายต่อการอ้างอิงความคิดเห็นต่าง ๆ อีกประการ คือแยกความคิดเห็นของเจ้าของบทความ ให้ต่างจากความคิดเห็นทั่วไป เพื่อเอาไว้คั่นว่าได้ตอบความเห็นของผู้อ่านถึงไหนแล้ว หรือ ดูว่ามีความเห็นเพิ่มมาอีกหรือป่าว

แนวทางการดีไซน์บล็อกยุคใหม่ ตอนที่ 1

     ในการออกแบบบล็อก จะสังเกตได้ว่าการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกัน ในบทความนี้ผมจะแยกส่วนประกอบพวกนี้ออกเป็น 9 ส่วน หากคุณให้ความสนใจในแต่ละส่วนมากเท่าไหร่ ภาพรวมของบล็อกที่ออกมาจะดูดีมากเท่านั้น

สร้าง Online E-Book ด้วย eXe editor

eXe editor ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ The eXe project ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีของการออกแบบและการตีพิมพ์เว็บไซต์ มาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต

Pages