Office of Academic Resources and Information Technology

Google Drive ปรับการแสดงรูปโปรไฟล์ และเพิ่มการสนทนาแบบกลุ่มในโหมดทำงานร่วมกัน

Google Drive ปรับปรุงการใช้งานในโหมดทำงานร่วมกันเล็กน้อย โดยแสดงรูปโปรไฟล์ของผู้ที่ทำงานร่วมกัน และเพิ่มความสามารถในการสนทนาภายในกลุ่มผู้ที่ทำงานร่วมกันนั้นได้
แต่เดิมทีเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสารใน Google Drive ที่มีผู้ร่วมแก้ไขหลายคน จะมีการแสดงรายชื่อของผู้ร่วมงานที่เข้าถึงเอกสารดังกล่าวเป็นข้อความชื่อบุคคลเท่านั้น แต่ตอนนี้ Google ปรับให้มีการแสดงรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้งานแต่ละคนได้ จะทำให้การตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้แต่ละคนได้ง่ายขึ้น และหากนำเม้าส์ไปชี้ที่รูปโปรไฟล์ดังกล่าวก็จะมีกล่องข้อความเล็กปรากฏขึ้นมาซึ่งสามารถคลิกเพื่อเพิ่มผู้ร่วมงานคนดังกล่าวเข้าในรายชื่อผู้ติดต่อได้ทันที ส่วนผู้ร่วมงานนิรนามที่ไม่เปิดเผยข้อมูล ก็จะมีรูปโปรไฟล์เป็นสัตว์ต่างๆ โผล่ขึ้นมาแทน
นอกจากนี้ Google Drive ยังเพิ่มระบบการสนทนาในกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขเอกสารกันด้วย โดยการคลิกที่ปุ่มสนทนาบริเวณด้านบนขวาของหน้าเว็บ ก็จะมีหน้าต่างสนทนาแบบกลุ่มปรากฏขึ้นมา
ที่มา - Online Url :http://www.blognone.com/node/43669