Office of Academic Resources and Information Technology

 

การศึกษาไทย กับ Google App

Google Apps For Education หรือ Google App สำหรับการศึกษา คือชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน  เปิดกว้างสำหรับอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นนวัฒกรรมใหม่ในการเรียนรู้แบบออนไลย์ที่น่าสนใจมากทีเดียว

ลองจินตนาการว่าจะมีประโยชน์เพียงใดถ้าทุกคนในองค์กร ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ข้อมูลและแนวคิดร่วมกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้น เมื่อใช้เครื่องมือสำหรับการสื่อสาร ความร่วมมือ และการเผยแพร่ของ Google Apps for Education ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงบัญชีอีเมลบนโดเมนขององค์กร เราสามารถนำวิสัยทัศน์เหล่านั้นมาใช้งานจริงได้